Del

Klimaet kræver meget mere skov

21-08-2019

SF har en klar målsætning om at reducere klimabelastningen med 70 % inden 2030. Skal vi nå det mål, er der brug for grønne initiativer. Og det skal gå hurtigt. Et af dem er at etablere flere skove, som kan optage CO2. Derfor vil SF etablere 200.000 hektar ny skov over de næste fire år.

200.000 hektar skov vil kunne optage, hvad der svarer til ca. 83 mio. tons CO2 frem til 2050. Det svarer til at spare 1,5 gange den danske klimaforurening i 2018. Udover optaget vil der også være en række åbenlyse gevinster ved mere skov.

For eksempel betyder det et bedre vandmiljø gennem mindre kvælstofudvaskning, mulighed for at beskytte drikkevandsboringer, større biodiversitet, rekreativ værdi og også mulighed for at bruge mere træ i bygninger og dermed slippe for at importere træ.

SF vil finansiere skovene gennem en skovfond, som kan opkøbe jord eller indgå aftaler med landmænd om at omlægge jord til skovbrug.