Del

SF vil have mobilerne ud af folkeskolen og investere i fysiske lærebøger

08-06-2023

SF kommer med en række forslag i et nyt udspil om skærme i børn og unges hverdag i folkeskolen. Et af hovedforslagene er, at skolerne som udgangspunkt skal være mobilfrie.

– Vi ser en generation af børn og unge, der bruger alt for meget tid på skærme. De er blevet dårligere til at læse, og de fysiske lærematerialer er forsvundet, fordi pengene er væk. Det er en skidt udvikling, og det skal vi have vendt, siger Jacob Mark til DR.

Der er ingen tvivl om, at skolerne langt henad vejen har tacklet opgaven og debatten om brugen af skærme efter bedste evne. Mange skoler gør allerede brug af en model, hvor eleverne som udgangspunkt afleverer mobilen, når det ringer ind.

Nu er det på tide, at der bliver taget et større fælles ansvar – også fra politisk hold. SF har for nylig foreslået et AI-udspil, der tager nærmere fat på den udvikling, vi ser med kunstig intelligens.

SF foreslår i skærmudspillet:
– Skærme i skolen skal kun bruges, hvis det kan pædagogisk forsvares
– I de store fag skal børn have en fysisk lærebog
– Brug statens penge på indkøb af fysiske lærematerialer – ikke digitale
– Fælles mål afskaffes og erstattes af nye læreplaner.
– Skolebibliotekerne tilbage på skolerne
– Mere tid til forberedelse
– Kortlægning af lærematerialer på de digitale platforme
– Styrk læreruddannelsen og pædagoguddannelsen indenfor området
– Indfør faget Teknologiforståelse

SF er opmærksom på, at det for nogle elevgrupper med særlige behov giver mening at anvende digitale hjælpemidler.