Del

SF skærper indsats mod forskelsbehandling

09-04-2021

Ny rapport viser, at hver fjerde af SF’s aktive medlemmer har følt sig forskelsbehandlet på et tidspunkt under deres medlemskab, mens hver tiende har haft uønskede oplevelser af seksuel karakter.

Rapporten er udarbejdet af KVINFO for SF.

– I SF skal vi altid behandle hinanden ordentligt og ligeværdigt. Derfor tager vi rapporten meget alvorligt, uanset om man synes, tallene er høje eller lave. Vores medlemmer skal altid være trygge. Derfor vil vi fremover gøre endnu mere for at forebygge og reagere på forskelsbehandling og seksuel chikane, siger Lise Müller, næstformand i SF.

En stor del af problemerne med forskelsbehandling handler om, at mandlige medlemmer mener, kvinder har nemmere ved at opnå tillidsposter, mens et tilsvarende antal kvinder oplever, at de får skudt i skoene, at deres køn har været med til at sikre dem en tillidspost.

– Det er ikke godt nok, at så mange føler sig forskelsbehandlet. Det er meget muligt, at tendensen er den samme i andre organisationer og partier, sådan skal det bare ikke være i SF. Derfor skærper vi nu vores politik på området for hele organisationen, siger Lise Müller.

SF har for nylig oprettet et Ligebehandlingsnævn, som er uafhængigt af SF’s ledelse og tillidsvalgte. Her kan alle medlemmer henvende sig 100 procent anonymt:

– Ligebehandlingsnævnet skal sikre, at vi altid får fulgt grundigt op på sager om forskelsbehandling, og at alle ved, hvor de kan gå hen, hvis de har oplevelser, der ikke lever op til vores retningslinjer, siger Lise Müller.

KVINFO-rapporten peger også på, at 11 procent har oplevet seksuel chikane. Det dækker i de fleste tilfælde over upassende bemærkninger og vittigheder. Mindst 26 personer har dog oplevet tvang eller forsøg på tvang.

– Seksuel tvang eller forsøg på tvang er helt uacceptabelt. Her kommer Ligebehandlingsnævnet og den skærpede politik for vores ledelse til at være helt centralt. Der skal simpelthen være klokkeklare linjer for, hvordan man skal reagere som medlem, når man er blevet udsat for det, hvor man skal henvende sig – og hvis medlemmet ønsker det, så skal der tages affære med det samme. Det kommer vi til at ændre nu.

– Vi kan se på undersøgelsen, at der ikke altid har været tilfredshed med, hvordan sagerne bliver håndteret. Derfor bliver det en del af vores lederuddannelse fremover, og så følger vi løbende op ved at gøre seksuel chikane til et særligt opmærksomhedspunkt i vores APV, siger Lise Müller.

Det næste år kommer SF desuden til at have skærpet fokus også på andre problemstillinger, som fremgår af KVINFO’s rapport. Eksempelvis opretter SF et LGBTQ+-netværk, der skal bidrage til at sikre, at forskelsbehandling ikke går særligt udover seksuelle minoriteter i partiet.

2838 har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til en tredjedel af de adspurgte.

Læs mere og find hele Kvinfos rapport her.