Del

Handicappede unge skal ikke tvinges på institution

23-04-2019

Indtil et barn med fysisk eller psykisk handicap bliver 18 år, er det muligt for forældre at få tabt arbejdsfortjeneste, handicaphjælp og hjælp til aflastning og overvågning af barnet.

Når barnet bliver 18 år og myndig, gælder helt andre vilkår. I mange tilfælde ender det i en tvangsinstitutionalisering af barnet. Det sker til trods for, at den handicappede ikke er klar til at flytte hjemmefra. Det er ikke altid lige let at starte liv i egen bolig, eget værelse på et bosted eller i et kollektiv. Slet ikke med et handicap, der kræver ekstra tid både til uddannelse og udvikling.

Derfor lægger SF og DF i et fælles handicapudspil op til, at flere unge kan blive boende hjemme. Partierne vil skabe hjemmel i serviceloven til, at kommuner kan videreføre den overvågning i hjemmet, som gælder for børn under 18 år.

“Det er jo grænsende til det groteske, at man lige i forhold til de allersvageste har et regelsæt, der tvinger børnene på institution, når de fylder 18 år,” siger Kirsten Normann Andersen til Kristeligt Dagblad, og kalder det ” helt afgørende” at finde løsninger.

“Min mail-indbakke svømmer simpelthen over med ulykkelige historier fra folk, der er fortvivlede,” siger hun.

Et konkret forslag kunne være at give mulighed for forlængelse af ordningen i op til fem år.

Desuden mener både SF og DF, at handicapområdet er gennemsyret af en forkert kassetænkning.

Derfor foreslår SF og DF også i det fælles udspil om et løft af handicapområdet, at den kommende regering straks ved sin tiltræden sætter sig omkring et bord med KL for at finde ud af, hvad det vil koste at bringe handicapområdet på fode igen. Den kommende nye regering skal forhandle dette på plads i en kommende økonomiaftale mellem den kommende regering og KL, så borgerne kan få bevilget en tilstrækkelig BPA-ordning og det rigtige hjælpemiddel.