Del

SF kræver et totalforsvar mod forurening af drikkevandet

13-08-2023

Vores drikkevand er truet. Derfor vil SF have regeringen til at droppe de dårlige undskyldninger og stoppe skadelige sprøjtegifte i indvindingsområderne.  

I Danmark er det normalt at tage et glas vand, drikke det og have en forventning om, at det er sundt og altså fri for PFAS, sprøjtegifte eller andre skadelige stoffer.  

Desværre viser nye målinger, at der er spor af sprøjtegifte i flere og flere grundvandsboringer og at flere og flere boringer bliver lukket, fordi fund af sprøjtegifte overskrider grænseværdierne. Samtidig truer de skadelige PFAS-stoffer vores drikkevand.  

SF fik med finansloven for 2021 sikret, at de største jordforureninger, generations-forureningerne, blev oprenset, men Socialdemokratiet har siden regeringsdannelsen ikke udnyttet det grønne flertal i Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet til at beskytte grundvandet.  

– SF vil ikke se passivt til, mens vores vand bliver mere og mere forurenet. Derfor kræver SF et totalforsvar af grundvandet mod pesticider, PFAS og anden forurening, som kan trænge ned til grundvandet. Der skal sættes hårdt ind mod alle tænkelige kilder til forurening af vandet. Særligt i de områder, hvor det risikerer at trænge ned i drikkevandsboringerne,
siger formand Pia Olsen Dyhr.
 

SF gik sammen med de andre partier i rød blok sammen om et fælles drikkevands-udspil ( Rød blok vil sikre rent drikkevand – politiken.dk) Her lød meldingen klart og tydeligt fra de fem partiers ordførere: Forbyd sprøjtemidler på et areal på op mod 200.000 hektar – en tyvendedel af Danmarks areal – frem mod 2030. 

Desværre har den brede regering over midten udvandet de politiske visioner, man vil udskyde datoen for sprøjteforbud og begynde med et pilotprojekt på Fyn. Her mener SF, at der ikke længere er nogle gode undskyldninger for at komme i gang.  

– Vi mener det samme, som vi gjorde før valget. Vores drikkevand er for vigtigt til, at det kan blive ofret i et politisk spil. Lad os hurtigst muligt levere på den ambitiøse og omfattende plan, som vi stod fælles om for mindre end et år siden,
siger Pia Olsen Dyhr. 

Læs hele udspillet her PDF