Del

SF kræver bedre beskyttelse af whistleblowere

19-11-2018

Danmark har generelt mindre whistleblower-beskyttelse, end mange andre lande. I vores nabolande Sverige og Norge er der love, der beskytter whistleblowere i højere grad end i Danmark.

SF opfordrer derfor Regeringen til at indkalde til forhandlinger om en ny whistleblower-lov.

– Vi har mindre beskyttelse af whistleblowere end vores nabolande. Vi bør lave en whistleblower-lov, der både indeholder rådgivning, beskyttelse, økonomisk kompensation og som gør, at vi lever op til de internationale konventioner, vi selv har underskrevet, siger SF’s finans- og erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen.

 

SF’s forslag til whistleblower-beskyttelse: 

Økonomisk kompensation

Omkostningerne ved at være whistleblower kan være store, også økonomisk. Der indføres derfor en kompensationsret ved berettiget whistleblowing, der dækker over eventuelle økonomiske tab som konkret følge af sagen. Kompensationen skal finansieres via de virksomheder, der har overtrådt reglerne og er afsløret af whistleblowere.

Strafbart at forhindre eller chikanere whistleblowere

Det skal være strafbart at forsøge at påvirke, chikanere, afsløre, påvirke eller forhindre whistleblowere i at udøve deres legitime meddelerret.

Oprettelse af et rådgivende nævn

Whistleblowere skal anonymt og risikofrit kunne blive rådgivet og sagen blive autoriseret, hvis whistlebloweren kan levere den fornødne dokumentation. Dermed får whistlebloweren beskyttelse, også ved brud på tavshedspligt, når sagen har bred samfundsinteresse. Det kan ligge enten i forlængelse af Finanstilsynets nuværende whistleblower-linje eller være uafhængigt.

Ændre Aftaleloven vedrørende tavshedsklausuler

Aftaleloven skal ændres og indrettes i overensstemmelse med internationale konventioner, så det bliver ulovligt at indsætte klausuler i kontrakter, der forbyder at kontakte og/eller tale med myndighederne i sager, der har eller kunne have myndighedernes interesse.

Baggrund:

I 2003 underskrev 140 FN-lande den såkaldte Konvention mod Korruption. Heraf fremgår det, at alle landene bør inkorporere beskyttelse af whistleblowere i deres lovgivning og sikre, at personer, der påpeger korruption, ikke bliver straffet uberettiget (artikel 32 og 33).

I 1999 stemte EU-landene for en konvention, der forpligtiger medlemslandene til at sikre, at virksomheder og myndigheder ikke kan straffe medarbejdere, der i god tro har påpeget korruption.