Del

SF i opråb til regeringen: Vil se akut klimahandling

13-08-2023

Kæmpehagl, tørke, ekstremt regnvejr og oversvømmelser er blot nogle af de konsekvenser, hvor det står lynende klart, at klimakrisen ikke er en fjern fremtid, men sker lige nu. 

Der kan næppe være tvivl om de katastrofale virkninger, den globale opvarmning har på klimaet. Folkestemningen er klar til at sætte ind her og nu, men regeringen tøver med at skrue op for klimaambitionerne. Flere forskere peger på endnu mere ekstreme vejrforhold fremover og et 2025-mål, regeringen ikke kan indfri. 

Særligt på landbrugsområdet, hvor der fortsat mangler en CO2-afgift, går det alt for langsomt med at udtage de såkaldte lavbundsjorde. Det er til trods for, at flere analyser viser, at lavbundsjordene står for hele 50 procent af landbrugets samlede CO2-udledning. 

I SF sidder vi ikke på hænderne, men er klar til at kæmpe for klimaet. Derfor har partiet udarbejdet fire konkrete initiativer, der allerede kan sættes i gang i det politiske efterår – både globalt og i Danmark. Der er mange andre ting, der skal på plads i klimapolitikken, men de fire tiltag er vigtige klimainitiativer, som kan vedtages i år og føres ud i livet straks og allersenest i 2024. 

– Klimaforandringerne har kolossale konsekvenser for samfundet, men regeringen svigter. Derfor håber vi, at de fire tiltag kan ruske op i regeringens tøvende tilgang til klimaområdet. Det kræver, at regeringer hopper i arbejdstøjet – både for klimaets skyld, men også for vores fælles fremtid. Vi bliver nødt til at handle nu. Erfaringerne med 2025-målet viser nemlig, at vi skal sætte så tidligt ind som muligt, siger SF’s klimaordfører Signe Munk.

Læs hele udspillet her >>