Danmark skal sikre et forbud mod roundup i år!

I december skal Rådet i EU finde frem til om brugen af glyfosat skal fortsætte i EU. Hvert medlemsland har en stemme. Glyfosat er det aktive giftstof i ukrudtsmidler som Roundup og er bevist skadelig for både natur og menneskers helbred. SF vil presse regeringen til at træffe det rigtige valg og stemme for et forbud i slutningen af året.  Vi mener nemlig at Roundup hører fortiden tid.

Ret til rent drikkevand

I Danmark har vi det store privilegie at vi frit og nemt kan drikke rent vand fra hanen. Grundvandet forsyner os med dette, men er i større grad truet da flere giftstoffer bliver fundet i det år for år. I dag er der desværre fundet sprøjtegift i over 50% af vores drikkevandsboringer.

Glyfosat bruges primært i landbruget, men også i skovbrug og på private og offentlige græsplæner og haver. Glyfosat er det mest brugte sprøjtegift i Danmark og EU såvel som i verden.

Glyfosat er derfor også et af de stoffer man kan finde i vores grundvand, især ved de større byer, fordi mange mennesker bruger det i deres haver, men også fordi man bruger det langs bygninger, i grøftekanter og jordstykker vand ikke kan trænge igennem. Når det regner på eksempelvis asfalt, fliser og indkørsler, bliver giftstoffet opløst og siver derfor ned med regnvandet og forurener grundvandet. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, vil et forbud mod salget af sprøjtegift som roundup få en hurtig gavnlig effekt. Især i byerne og blandt private haveejere, da de ikke altid ved hvor meget de skal sprøjte og derfor ender med at bruge alt for mange mængder.

Den Internationale agentur for kræftforskning, et led i FN’s Verdenssundhedsorganisation (WHO) har klassificeret glyfosat som ”sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker” og flere uafhængige studier viser også at glyfosat er genotoksisk.

Ret til ren natur og biodiversitet

Udover at glyfosat kan have helbredsmæssige konsekvenser for mennesker, påvirker det også i den grad vores natur og biodiversitet. Europæiske have er fyldt med giftstoffet som har ødelæggende effekt på akvatiske økosystemer. Forskning peger også på at det skader naturen på land, der hvor vi sprøjter, også i lang tid efterfølgende. Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt forskningsprojekt der viser den ødelæggende effekt på vilde planter og bier. På baggrund af forskningen kan man konkludere at glyfosat er giftigt for hele naturens økosystem og ikke blot de afgrøder, som er meningen skal dø.

Læs mere på DN’s hjemmeside.

Situationen i EU

Til at starte med var brugen af Glyfosat godkendt i EU indtil 2022. En femårig godkendelse var nemlig givet i 2017, i stedet for den originale femtenårige. Der var allerede på det tidspunkt en del modstand mod brugen af glyfosat. Et Europæisk Borgerforslag (European Citizens Initiative), med over 1 million underskrifter for at forbyde giftstoffet, var med til at presse på for, at der skulle være en ny afstemning blandt medlemslandene inden alt for mange år var gået.

Men da den femårige godkendelse var udløbet i 2022, valgte EU kommissionen at forlænge brugen endnu et år. Dette var bakket op med et snævert flertal i Rådet, efter Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoriet (EFSA) mente, at de på trods af en del forskning på området, ikke havde nok information til at fuldfører en ordentlig risikovurdering indtil juni 2023. Brugen af glyfosat udløber derfor den 15 december i år, og den danske regeringen skal igen stemme om et endeligt forbud i EU Rådet.

I SF mener vi at det er helt absurd at et sådan skadeligt giftstof bliver brugt på daglig basis af offentlige og private aktører. Vi skal sikre danskernes, såvel som alle europæers ret til rent drikkevand, og ret til en sund og bæredygtig natur vores børn og børnebørn kan vokse op i.

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

 

Vil du høre mere om SF's arbejde i Europa-Parlamentet? Så tilmeld dig vores EU-nyhedsbrev.
EU nyhedsbrev