Tidsoversigt

vedr. forberedelserne til regionsrådsvalg 2021

Onsdag den 16. september

Regionsbestyrelsen nedsætter en valggruppe vedr. urafstemningen bestående af repræsentanter fra 5 forskellige partiforeninger. Valggruppen må ikke bestå af opstillede kandidater.

Valgbestyrelsen består af:

Karl Arildsø Korsør 2063 3169, Kristina Püschl Kalundborg 6072 8234, Ole Møller Lejre 2785 1063,  Ole Olsen Roskilde 3059 2688 og Max Hvornum Køge 2521 8975

Fredag den 4. september

Formanden sender mail til partiforeningerne senest fredag d. 4. sept., hvori de opfordres til at vælge en eller to kandidater. Disse indsendes til formanden med kandidatens præsentation på max. ½ – 1 A4-side, samt mulighed for en lille video (hvis det er teknisk muligt).

Senest onsdag den 30. september sidste frist for indsendelse af forslag til kandidater samt præsentationsmateriale til formanden.

Torsdag den 8. oktober til torsdag den 22. oktober

Urafstemning i perioden

Onsdag den 11. nov. 2020

Regionsbestyrelsen vedtager valgbudget og evt. dets fordeling.

Nedsættelse af skrivegruppe vedr. valgprogram.

Regionsbestyrelsen opstiller et valgbudget og evt. fordeling af midlerne

Tirsdag den 8. december

Nedsættelse af valgkampsgruppe.

Valgkampens indledende skridt, frem til marts 2021

November til marts 2021

Valgprogram skrives og det vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde

Lørdag den 20. marts 2021

Repræsentantskabsmøde

April til den mandag den 15. november 2021

Valgkamp – alle i sving.

<FORSIDE>