SF Region Syddanmark

I region Syddanmark er der tre medlemmer af SF, som er valgt ind i Regionsrådet.
Det er Annette Blynel, Suzi Würtz Kjærgaard og Sara Darling Jørgensen .
Derudover er Karsten Fogde og Bent Olsen medlemmer af Videnskabsetisk Komité.


Annette Blynel

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Gruppeformand
Mail: anb@rsyd.dk
Mobil: 40319592

Medlem af:
Forretningsudvalget
Udvalget for nære sundhed
Sundhedsudvalget
Udsatterådet
Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp
Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp
Politisk styregruppe vedr. sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Medlem af Danske Regioners “Udvalg for det nære sundhedsvæsen”
Udpeget som formand for Kiropraktorernes Videnscenter, Landssamarbejdsudvalget og Kiropraktorernes Fond

 


Suzi Würtz Kjærsgaard

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Mail: SWK@rsyd.dk
Mobil: 2053 1538

Medlem af:
Præhospitalt udvalg
Psykiatri – og socialudvalget
Psykiatrisk Dialogforum
Suppleant Kontaktforum for Handicap
Suppleant Ungetilbud for Center for Høretab
Suppleant Sct.Maria Hospice


Sara Darling Jørgensen

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

Medlem af:
Udvalget for nær sundhed
Psykiatri- og socialudvalget
Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg
Udsatterådet
Sundhedsbrugerrådet
Psykiatrisk dialogforum
Dialogforum for handicap (suppleant)
Bestyrelsen for SOSU Fyn
Samarbejdsudvalget for Nyborg sundhedshus
TandlægekoordinationsudvalgetKarsten Fogde

Mail: kfo@rsyd.dk
Mobil: 5522 0701
Medlem af Videnskabsetisk Komité
1. suppleant til Regionsrådet i Region Syddanmark

 

Bent Olsen
Mail: bent.veflinge@gmail.com
Mobil: 4048 1971
Medlem af Videnskabsetisk Komité

Formand for SF Region Syddanmark:
Pernille Moesby Sørensen
Mail: margrethevej28@gmail.com
Mobil: 2288 1437

Pressekontakt:
Ulla Asmussen
Mail: u-asmussen@hotmail.com
Mobil: 6064 1358

 

Vores medlemmer af Regionsrådet
Annette Blynél

Regionsrådsmedlem - Region Syddanmark

Suzi Würtz Kjærgaard

Regionsrådsmedlem - Syddanmark

Region Syddanmark
Tlf: 4035 0312
Formand
Bliv medlem af SF