Politiske mærkesager

SF i Region Syddanmark 2021-2025

Annette Blynel
Annette Blynel

STOP ULIGHEDEN I BEHANDLINGEN
Vi skal ansætte flere socialsygeplejersker, socialrådgivere og patientkoordinatorer til at hjælpe de udsatte gennem et kompleks sundhedssystem

PSYKIATRIEN SKAL STYRKES
Mere personale. Tid til flere samtaler, flere meningsfyldte aktiviteter og patientstyrede senge. Mere medbestemmelse for egen behandling. Færre genindlæggelser og mindre tvang.

ALLE SKAL MED
Behandlingen af psykisk syge med misbrug flyttes til Regionen med krav om sammenhæng til sociale tilbud. Afskaf brugerbetaling på tandlæge. Udvid gratis psykologbistand.

STYRK OG ANERKEND DET OFFENTLIGE SUNDHEDSVÆSEN
Stop med udlicitering af sundhedsopgaver til private. Det er dyrt, og vi tømmer det offentlige sundhedsvæsen for dygtigt personale.

NÆRHED OG TRYGHED
Lægevagter og skadestuer skal fastholdes i lokalområderne – gratis transport dertil skal sikres til økonomisk trængte.

SÆT FAGLIGHEDEN FRI
Mere medbestemmelse og selvstændig kompetence til sundhedspersonalet – væk med dokumentationstyranniet.

BORGERE MED HANDICAP
Stop udhuling af fagligheden, og flyt det højt specialiserede handicapområde til Regionen. Borgerne skal have bedre retssikkerhed, og vi skal have mere statslig finansiering.

SOCIALE TILBUD
Børn af forældre med kritisk og/eller livstruende sygdom skal sikres støtte. Borgere og pårørende skal involveres og sikres medbestemmelse i afgørelser.

REGIONALE BOTILBUD
Det skal sikres, at praktiserende læger tilbyder et årligt sundhedstjek til alle på Regionens botilbud. Flere faste og dermed kendte medarbejdere i de sociale tilbud. Mere faguddannet personale.

– – –

SPIDSKANDIDATERNES VALGFOLDERE

– – –

Læs om ALLE vores kandidater til regionsrådet

 

Region Syddanmark
Tlf: 22881437
Formand
Bliv medlem af SF