SF Region Syddanmark

I region Syddanmark er der tre medlemmer af SF, som er valgt ind i Regionsrådet.
Det er Annette Blynel, Sara Darling Jørgensen og Karsten Fogde.
Derudover er Bent Olsen medlemmer af Videnskabsetisk Komité.


Annette Blynel

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Gruppeformand
Mail: anb@rsyd.dk
Tlf.: 40319592

Medlem af:

Forretningsudvalget
Sundhedsudvalget
Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udpeget til:

Sundhedssamarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp
Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp
Politisk styregruppe for Politisk Styregruppe vedrørende sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark
Udsatterådet
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi


Sara Darling Jørgensen

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

Mail: SDJ@rsyd.dk
Tlf.: 20495297

Medlem af:

Udvalget for det nære sundhedsvæsen
Psykiatri- og socialudvalget

Udpeget til:

Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn
Koordinationsudvalget på tandlægeområdet
Politisk styregruppe for Nyborg Sundhedshus
Politisk styregruppe for Politisk Styregruppe vedrørende sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark
Udsatterådet
Psykiatrisk dialogforum
Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv (§17, stk. 4-udvalg)Karsten Fogde

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

Mail: kfo@rsyd.dk
Tlf: 5522 0701

Medlem af:

Præhospitaludvalget
Udvalget for Regional Udvikling

Bent Olsen
Mail: bent.veflinge@gmail.com
Mobil: 4048 1971
Medlem af Videnskabsetisk Komité

Pressekontakt:
Ulla Asmussen
Mail: u-asmussen@hotmail.com
Mobil: 6064 1358

 

Vores medlemmer af Regionsrådet
Annette Blynél

Regionsrådsmedlem - Region Syddanmark

Sara Darling Jørgensen

Regionsrådsmedlem - Region Syddanmark

Region Syddanmark
Tlf: 4035 0312
Formand
Bliv medlem af SF