SF Region Syddanmark

I region Syddanmark er der to medlemmer af SF som er valgt ind i Regionsrådet.
Det er Annette Blynel og Suzi Würtz Kjærgaard.
Derudover er Karsten Fogde og Bent Olsen medlemmer af Videnskabsetisk Komité.

Suzi har orlov indtil den 1 august, og indtil da er Karsten Fogde indsuppleret, og varetager Suzis udvalgsposter.


Annette Blynel

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Gruppeformand
Mail: anb@rsyd.dk
Mobil: 40319592

Medlem af:
Forretningsudvalget
Udvalget for nære sundhed
Sundhedsudvalget
Udsatterådet
Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp
Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp
Politisk styregruppe vedr. sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi


Suzi Würtz Kjærsgaard

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark (Orlov indtil den 1 august 2022)
Mail: SWK@rsyd.dk
Mobil: 2053 1538

Medlem af:
Præhospitalt udvalg
Psykiatri – og socialudvalget
Psykiatrisk Dialogforum
Suppleant Kontaktforum for Handicap
Suppleant Ungetilbud for Center for Høretab
Suppleant Sct.Maria HospiceKarsten Fogde

Mail: kfo@rsyd.dk
Mobil: 5522 0701
Medlem af Videnskabsetisk Komité
1. suppleant til Regionsrådet i Region Syddanmark

Karsten er indsuppleret i stedet for Suzi, og varetager nu hendes udvalgsposter indtil den 1 august 2022.

 

Bent Olsen
Mail: bent.veflinge@gmail.com
Mobil: 4048 1971
Medlem af Videnskabsetisk Komité

Formand for SF Region Syddanmark:
Pernille Moesby Sørensen
Mail: margrethevej28@gmail.com
Mobil: 2288 1437

Pressekontakt:
Ulla Asmussen
Mail: u-asmussen@hotmail.com
Mobil: 6064 1358

 

Vores medlemmer af Regionsrådet
Annette Blynél

Regionsrådsmedlem - Region Syddanmark

Suzi Würtz Kjærgaard

Regionsrådsmedlem - Syddanmark

Region Syddanmark
Tlf: 22881437
Formand
Bliv medlem af SF