Jeg er en handlekraftig og erfaren kvinde med stort engagement. Drivkraften for mig er, og har altid været, et stort ønske om mere lighed i vores sundhedssystem. Jeg stiller op igen, fordi jeg meget gerne vil fortsætte det politiske arbejde, som jeg er godt i gang med.

MÆRKESAGER

  • Mere lighed i sundhed og bedre koordinering med de kommunale tilbud.
  • Flere socialsygeplejersker og koordinerende socialrådgivere, som kan hjælpe borgerne på vej i et kompleks system.
  • Styrke det specialiserede handicap område – bl.a. via flytning af opgaven til regionerne.