psykiatrien i Region Sjælland

Fra Tina Boel (SF Region Sjælland)

Formand for Udvalget for Social og psykiatri

Pressemeddelelse

  1. august 2020 06:00

Ekstra personale skal styrke psykiatrien i Region Sjælland

Der skal investeres i mere personale, så børn og unge med psykisk sygdom kan sikres hurtigere og bedre behandling. Samtidig skal Psykiatrien styrke det udgående og opsøgende arbejde, så flere borgere hjælpes tæt på eget hjem. Det er nogle af anbefalingerne fra Udvalget for Social og psykiatri i Region Sjælland til Forretningsudvalget i forbindelse med udmøntning af finanslovsmidlerne til psykiatrien.

Endnu flere borgere i Region Sjælland, der har psykiske lidelser, skal have hurtig hjælp og have den rette hjælp. Derfor ønsker Udvalget for Social og psykiatri at prioritere finanslovsmidlerne på samlet 92,3 mio. kr. til at sikre mere personale, et løft i kapaciteten og endnu højere kvalitet i behandlingen.

– Det er helt afgørende, at vi kan sikre den bedste indsats hurtigst muligt til børn og unge med psykiske lidelser, som blandt andet skal ske via mere personale og et endnu mere intensivt samarbejde med kommuner. Vi vil også styrke den udgående og opsøgende psykiatriske behandling, så vi kan være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, siger Tina Boel, formand for Udvalget for Social og psykiatri i Region Sjælland.

Udvalget ønsker at prioritere en lang række initiativer, og i Børne- og Ungdomspsykiatrien vil det helt konkret betyde tilførsel af mere personale, så ventetider kan reduceres, og børn og unge hurtigt kan få behandling. Derudover vil sengeafsnit, de psykiatriske akutmodtagelser og den ambulante psykiatri også blive tilført ekstra personale. Samtidig ændrer den ambulante psykiatri tilgang, så behandlingen fremover bliver mere fleksibel med mulighed for at skalere op og ned alt efter patientens aktuelle behov.

– Som formand for Udvalget for Social og psykiatri her i regionen glæder det mig, at der er prioriteret midler til psykiatrien nationalt, som også skal ses i sammenhæng med det aktuelle arbejde med en 10-års psykiatriplan. Midlerne er med til at muliggøre en masse vigtige initiativer til gavn for borgere med psykiske lidelser og skal være med til at sætte retningen for udviklingen af psykiatrien i Region Sjælland, siger Tina Boel.

Mere sammenhængende forløb for borgeren

Som noget nyt kommer den såkaldte Stepped Care-model til at sætte rammerne for indsatserne med et øget helhedsfokus på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser. Modellen skal styrke det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien og sikre et mere sammenhængende forløb for borgerne i tæt samspil med blandt andet kommuner, praksissektor og sygehuse.

– Med finanslovsmidlerne lægger vi op til at gå i en ny retning med udrulning af Stepped Care-modellen. Det vil vi gøre for at sikre en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau for den enkelte borger, lige fra den alment forebyggende indsats hos for eksempel psykologer, læger og i kommuner til den højt specialiserede i den regionale psykiatri, siger Tina Boel.

Sagen om udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri behandles 14. august i Forretningsudvalget og 24. august i Regionsrådet i Region Sjælland.

Fakta

Et flertal i Udvalget for Social og psykiatri anbefaler følgende prioritering af finanslovmidlerne for 2020 på samlet 92,3 mio. kr.

Grundmodellen – 79,6 mio. kr.

  • Udvikling af den ambulante psykiatri: 34,4 mio. kr.
  • Styrke inddragelse af og støtte til borgere og deres netværk: 1,0 mio. kr.
  • Udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien: 11,3 mio. kr.
  • Styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 8,7 mio. kr.
  • Styrke kvalitet og kapacitet i Retspsykiatrien: 24,2 mio. kr.

Ekstra prioritering af finanslovsmidler – 12,7 mio. kr.

  • Øget behandlingskapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien: 6,8 mio. kr.

Styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 5,9 mio. kr.

Kontaktoplysninger for pressen

Formand for Udvalget for Social og psykiatri, Tina Boel, tlf. 21 22 38 66