Privatlivspolitik for SF’s sider på Facebook og Instagram

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan SF – Socialistisk Folkeparti (”vi” eller ”os”) behandler dine persondata i regi af vores egen Facebook-side samt følgende af partiets politikeres Facebook-sider: Medlemmer af folketinget: Pia Olsen Dyhrs Facebook-side, Jacob Marks Facebook-side, Karina Lorentzen Dehnhardts facebook-side, Signe Munks Facebook-side, Karsten Hønges Facebook-side, Carl Valentins Facebook-side, Astrid Carøes Facebook-side, Lisbeth Bech Nielsens Facebook-side, Kirsten Normann Andersens Facebook-side, Trine Torps Facebook-side, Charlotte Broman Mølbæks Facebook-side, Halime Oguz Facebook-side og Anne Valentina Berthelsens Facebook-side. Medlemmer af Europa parlamentet: Margrete Aukens Facebook-side og Kira Marie Peter-Hansens Facebook-side. Næstformænd: Serdal Benlis Facebook-side og Lise Müllers Facebook-side. Derudover: Theresa Berg Andersens Facebook-side.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

SF – Socialistisk Folkeparti

CVR-nr. 47 69 33 14

Christiansborg Slotsplads 1

1240 København K

Email: sf@ft.dk

Telefon: 33 37 44 44

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål        

Målretning af Facebook-opslag

Vi gør brug af brugerdefinerede målgrupper baseret på interaktion med vores Facebook-sider til brug for at målrette vores opslag på Facebook til de mest relevante Facebook-brugere.

I denne forbindelse benytter vi alene data fra Facebook (indbliksdata), der hidrører fra Facebook-brugeres interaktion med vores Facebook-sider. Der er tale om data i anonymiseret eller aggregeret form fra Facebook, som vi hverken har adgang eller nærmere kendskab til.

Vi “udvælger” således alene hvilke overordnede kategorier af data, som vi ønsker skal anvendes til brug for vores brugerdefinerede målgrupper baseret på interaktion med vores Facebook-sider, herunder demografiske data, såsom alder, geografi og køn, “beregnede data”, såsom interesser (fx naturbeskyttelse, bæredygtighed eller økologi), samt interaktionsdata, såsom opslagsvisninger, likes og kommentarer.

Vi anvender ikke andre former for brugerdefinerede målgrupper, og vi deler således ikke aktivt dine persondata med Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig med Facebook for indsamling af dine persondata, når du besøger, følger/synes godt om eller i øvrigt interagerer med os via vores Facebook-sider.

Du kan læse mere om aftalen vedrørende fælles dataansvar her. Facebook behandler også dine persondata til brug for Facebooks egne formål, som beskrevet i Facebook’s privatlivspolitik her.

Kategorier af persondata      

Afhængigt af dine Facebook-kontoindstillinger, kan vi behandle følgende kategorier af persondata om dig:

Almindelige persondata

 • Navn og brugernavn
 • Køn, geografi, alder og fødselsdato
 • Personlige oplysninger og andre oplysninger, som kan blive læst ud fra din Facebook profil, herunder interesser
 • Geografisk begrænsning
 • Muligvis adresse, emailadresse og telefonnummer
 • Enhver kommunikation eller interaktion, som du har med os på vores Facebook-sider, fx i form af kommentarer eller likes

Kilder         

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig (evt. via Facebook afhængigt af dine Facebook-kontoindstillinger)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata på følgende retsgrundlag:

 • GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at fremme SF – Socialistisk Folkeparti og vores politiske budskaber (for at så mange mennesker som muligt skal kende os, vores politik, mærkesager og øvrige politiske budskaber), herunder ved at interagere med borgere, som kontakter os

Modtagere

Som udgangspunkt vil dine persondata kun blive behandlet i regi af vores Facebook-sider, hvorfor vi ikke vil dele dine persondata med tredjeparter.

Vi kan i særlige tilfælde behandle persondata indsamlet i regi af vores Facebook-sider udenfor vores Facebook-sider. I denne forbindelse kan vi dele dine persondata med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, herunder service leverandører og teknisk support

Opbevaringsfrister

Vi sletter som udgangspunkt ikke persondata indsamlet i forbindelse med din interaktion med vores Facebook-sider, herunder dine kommentarer på vores opslag, da vi generelt anser sådanne opslag og kommentarer som relevante for den brede samfundsdebat.

Du har selv mulighed for at redigere og slette egne kommentarer.

Facebooks opbevaring af persondata er beskrevet i Facebooks egen privatlivspolitik.

Hvis vi behandler persondata indsamlet i regi af vores Facebook-sider udenfor vores Facebook-sider, herunder for at besvare en konkrete henvendelse, vil sådanne oplysninger som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter, vi betragter din henvendelse som afsluttet.

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores DPO på sf@ft.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 04-03-2022