Ulla Holm har siddet i kommunalbestyrelsen på Samsø for SF i 18 år. I den sidste periode som formand for Social- og Kulturudvalget.

Mærkesager

  • Børnepasning med kvalitet i form af dagpleje, en naturstordagpleje ud over den eksisterende stordagpleje og en integreret institution
  • Værdig ældrepleje, fleksibel hjemmehjælp i stedet for minuttyrani, flere aktivitetstilbud til hjemmeboende ældre
  • Abonnementskort til pensionister til busser og telebusser, fleksibel kørsel til hele øen
    Grønne løsninger: Elbusser, elfærger, fast pulje til mere biodiversitet, intern CO2 pris som målestok ved indkøb, rent drikkevand, udtagning af lavbundsjorde
  • Flere midler til kulturen, oprettelse af kulturfond