Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Næste folketingsvalg bliver afgørende for, om vi kommer i mål med den grønne omstilling, om vi retter op på coronakrisens efterslæb af mistrivsel og ensomhed, og om vi bidrager til fred og sikkerhed i Europa og resten af verden. Jeg stiller op til Folketinget for at bidrage med min professionelle og menneskelige erfaring inden for:

Mærkesager 

— klima og natur —
— velfærd til unge og ældre —
— sikkerhed og global udvikling —

FAR TIL TRE, GYMNASIELÆRER OG KLIMANØRD MED FN-ERFARING
Jeg kender og elsker Københavns Omegn, hvor jeg har boet størstedelen af mit liv: Jeg er vokset op i Lyngby, gymnasielærer i Ballerup, opstillet i Rødovre-Herlevkredsen og bor med min kone og vores tre børn i Søborg. Min baggrund er en ph.d. i global udvikling, som jeg har brugt til at arbejde for FN og andre udviklingsorganisationer på tre kontinenter.

Efter vi har fået børn, har vi slået os ned i et familiekollektiv med køkkenhave (som jeg prøver at få tid til at passe), udsigt til Utterslev Mose (som burde renses for flere generationers forurening) og tæt på skoler og børnehave (hvor vi oplever, at coronakrisen har skabt stor ulighed mellem børn i trivsel og børn i mistrivsel).

PAS PÅ VORES DRIKKEVAND – OG GIV NATUREN PLADS!

Efter at have boet i fem udviklingslande, har jeg for alvor lært at sætte pris på rent drikkevand i hanen. Det skal vores børn også have mulighed for. Samtidig er naturkvaliteten kritisk mange steder, og insekterne er helt forsvundet fra villakvartererne. Vi skal stoppe tabet af biodiversitet hurtigst muligt, det gælder også i byerne:

 • Vilde vejrabatter og flere blomster – færre kortklippede græsplæner på kommunale arealer
 • Forbyd sprøjtegifte i private haver og udvid sprøjtefrie zoner til alle områder, hvor drikkevand indvindes
 • Udbredelse af borgerdrevne byhaver, som vi allerede har indført i Rødovre
 • Gratis kommunal vejledning til anlæggelse af bi- og naturvenlige haver

OMEGNEN SKAL GÅ FORREST I KLIMAKAMPEN!
Ifølge FN har vi under 10 år, før klimaforandringerne kommer uden for menneskelig kontrol. Vi skal både skubbe til de klimatungeste lande, især gennem EU, og selv gå forrest i Københavns Omegn.

 • Når vi bygger i Omegnen, skal det være med bæredygtige materialer, og med blik for natur, støj og trængsel
 • Bedre oplade-muligheder og hurtig udfasning af fossil transport – også i den kollektive transport
 • Mindre kødlandbrug og stop for import af sojafoder fra Sydamerika, hvor produktionen ofte.  rydder.
 • Flyafgift nu, gerne som en progressiv skat, så det ikke rammer socialt skævt

INDSATS MOD ENSOMHED OG MISTRIVSEL HOS BØRN, UNGE OG ÆLDRE!

Både vores unge og vores ældre oplever mistrivsel og ensomhed, især efter corona. Jeg ser det både på vores børns skole, i mit arbejde som gymnasielærer og på min farmors plejehjem. Det er afgørende, at vi gør op med new public management i alle aldersgrupper. Psykiatrien, og især ungdoms-psykiatrien, er i knæ og har akut brug for flere ressourcer, og vi skal have en tidlig og helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Det kan ikke betale sig at spare på mennesker:

 • Inklusionsmålet i skolen er alt for højt – flere timer til udsatte børn
 • Folkeskolen er ikke en fabrik – slut med alt for lange skoledage og meningsløse test
 •  Opgør med konkurrencestaten på ungdomsuddannelserne: Sæt mental sundhed og psyko-social trivsel på skemaet
 • Helhedsplan mod ensomhed blandt ældre og opgør med skema-tyranni. Fem minutter til en kop kaffe i ældreplejen. 

FREDELIG UDVIKLING I EUROPA OG RESTEN AF VERDEN!
Københavns Omegn har taget godt imod ukrainske flygtninge, det kan vi være stolte af. Næste skridt er et opgør med dum symbolik i udlændingepolitikken, og et solidt bidrag til konfliktforebyggelse og fredelig udvikling. Jeg har selv arbejdet med alt fra klimaflygtninge i Caribien til korruptionsbekæmpelse i Sydøstasien, og set effekterne af udviklingsprojekter.

 • Væk med smykkeloven og meningsløse hjemsendelser til lande i krig
 •  Brug penge fra forsvarsaftalen konstruktivt: Styrk diplomati, nødhjælp og fredsbevarelse
 • Flere penge til udviklingsbistand og klimabistand – Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser.

Med snart 20 år som medlem af SF, formand for vores internationale netværk, en plads i landsledelsen og tidligere lokalformand, mener jeg, at jeg er den rette til at løfte opgaverne, vi står overfor i Omegnen og i resten af landet.

HJEMMESIDE

www.stru.dk