Jeg er 62 år og har arbejdet som journalist på aviser i hele landet.  Ulighed og geografiske skævheder vokser. Samtidig er stadig flere truet på levebrødet af social dumping, der grundlæggende set handler om, at kyniske arbejdsgivere udnytter billig arbejdskraft.

Jeg bor i en lille landsby i nærheden af Skive. Egnen er flot, men naturen forarmes med stadig færre arter. I værste fald kommer dele af egnen under vand, hvis klimaforandringer og CO2-udslip ikke stoppes.

Jeg har mit eget lille firma og er selvstændig erhvervsdrivende. Stigende ulighed og en mere forarmet natur forarger, men giver også engagement og kampvilje. Derfor stiller jeg op til Europa-parlamentet, for problemerne skal der gøres noget ved internationalt.

MÆRKESAGER

  • Mindre ulighed
  • Kontrol med de multinationale selskaber
  • Mere natur

BLOG

Læs Thue Grum Schwensens blog