Jeg er 62 år og har arbejdet som journalist på aviser i hele landet.  Ulighed og geografiske skævheder vokser. Samtidig er stadig flere truet på levebrødet af social dumping, der grundlæggende set handler om, at kyniske arbejdsgivere udnytter billig arbejdskraft.

Jeg bor i en lille landsby i nærheden af Skive. Egnen er flot, men naturen forarmes med stadig færre arter. I værste fald kommer dele af egnen under vand, hvis klimaforandringer og CO2-udslip ikke stoppes.

Jeg har mit eget lille firma og er selvstændig erhvervsdrivende. Stigende ulighed og en mere forarmet natur forarger, men giver også engagement og kampvilje.

I mange år har jeg været aktiv i min fagforening som formand i Midt-og Vestjylland og var ikke medlem af et politisk parti, men helt tilbage i 1979-81 var jeg formand for SFU.

I 2019 opstillede jeg til EP-valget for SF. Som journalist har jeg blandt meget andet skrevet om sundhedsområdet, hvor jeg som journalist frem til 2018 har dækket sundhed, amter og regioner i omkring 20 år. Jeg kombinerer viden, erfaring og gå på mod!

MÆRKESAGER

STOP UNØDVENDIG CENTRALISERING

Alle sygehusspecialer skal ikke samles et sted. Sundhed er ikke kun sygehusspecialer. Den teknologiske udvikling medfører, at meget behandling kan rykke tættere på borger og patient.

MERE LIGHED I SUNDHED

Hvis man kun ser på sundhed, levealder og sygdom er Danmark et af de mest ulige samfund i Europa. Det skal der gøres op med.

STYRK REGIONERNE

Regionerne skal ikke nedlægges. Tværtimod. De skal styrkes.

FORBERED OS PÅ KATASTROFER COVID 19 situationen viser klart, hvor vigtigt det er, at sundhedsvæsenet er forberedt til at håndtere både epidemier og

BLOG

Læs Thue Grum Schwensens blog