Sammen er vi stærkere

Jeg hedder Sami, 51 år og er gift. Jeg har en kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Til dagligt arbejder jeg som faglig sekretær i Landsforeningen for Socialpædagoger. Jeg har siden 2010 været byrådsmedlem i to perioder. Jeg er opvokset i Ishøj og elsker den mangfoldighed og fællesskab, der findes i Ishøj. Jeg vil derfor arbejde for fortsat styrkelse af fællesskaberne og mangfoldigheden i blandt mine medborgere.

Mine mærkesager

BÆREDYGTIG OG KLIMAVENLIG KOMMUNE

Jeg vil kæmpe for at gøre Ishøj til en bæredygtig og klimavenlig kommune, herunder arbejde for at nedsætte CO2- udledningen i kommunen. Jeg vil arbejde for, at vi i Ishøj får skabt mere vild natur, fremmer biodiversitet og planter flere træer. Jeg vil arbejde for mere klimavenlige energikilder til vores kommunale ejendomme, bl.a. solceller og at der indarbejdes klimavenlige og bæredygtige tiltag, når der bygges nye boliger i vores kommune.

EN STYRKET FOLKESKOLE

I SF Ishøj ønsker vi en styrket folkeskole. Jeg vil derfor arbejde for at vores lærere i skolerne får ro på, til at give den bedste undervisning til vores børn. I SF Ishøj ønsker vi, at vores børn og unge får højnet deres faglige niveau, så flest muligt gennemfører afgangseksamen og en erhvervsuddannelse. Jeg vil derfor arbejde for at få indført tolærerordningen på skolerne for at sikre at lærerne har tid til den enkelte elev og udvikler elevernes faglighed.

EN STYRKET BESKÆFTIGELSE

I SF tror vi på investering i det enkelte menneske betaler sig. Vores sagsbehandlere skal styrkes i samarbejdet med erhvervsvirksomhederne. Jeg vil arbejde for at vores sagsbehandlere får de værktøjer og midler, der kræves for at hjælpe borgeren tilbage i job. Konkret vil jeg arbejde for, at den ledige får én koordinerende sagsbehandler, som skal understøttet en håndholdt indsats, og at der aktivt tages hånd om de udfordringer borgeren oplever ved siden af ledighed.