Jeg er 53 år, gift, har 5 børn og bor på Karlsgave i Frederiksværk. Den første halvdel af mit liv har jeg boet i Tyskland, blev glad for Danmark og nu har jeg boet i Frederiksværk i 22 år. I al den tid har jeg arbejdet som lærer på Magleblik Skole og håber at jeg har været med til at give mange børn en god ballast videre i deres liv. I min fritid nyder jeg at have mine fingre nede i den sorte muld.

Jeg har engageret mig politisk for at arbejde for mere solidaritet. Solidaritet med børn og unge og deres ret til at udvikle sig i gode rammer, solidaritet med de ældre, aå alle uanset alder kan leve et meningsfyldt liv, solidaritet med naturen, så den bliver behandlet godt og med respekt.

For fire år siden kom jeg i byrdet og kunne her arbejde for bedre normeringer, trivsel hos børn og unge, styrkelse af vores kultur-, idræts- og foreningsliv of for at det bliver nemmere at blive hørt i det lokale demokrati. Det arbejde vil jeg rigtig gerne fortsætte.

Mærkesager 

  • Fortsat bedre normeringer, der kan mærkes, for både børn og ældre – i dagtilbud, i SFOen, på plejecentrene
  • Elektronisk borgerpanel så vi hurtigere og oftere kan spørge borgerne til råds – flere, der har mulighed for at deltage
  • En grønne kommune og mere skov som gave til vores efterkommere