Et liv med blik for politik og velfærd

Jeg blev tidligt i mit liv interesseret i politik. Min mor tog mig altid med når der var valg, og på den måde blev demokrati og politik en stor del af min barndom. Jeg valgte at melde mig ind i SF Ungdom, fordi jeg ville være med til at skabe en politiske forandring.

I mit relativt korte liv har mit fokus altid været på velfærden. Børnene, de unge, de svage og de ældre. Til daglig arbejder jeg med børn i forskellige aldre. Jeg er lige nu lærervikar på en folkeskole hvor jeg har indskoling og mellemtrin. Jeg har også får været undervisningsassistent i udskoling. Udover arbejdet som lærervikar, så arbejder jeg i ungdomsklubben som underviser og klubassistent.

Jeg blev sidste år valgt ind i byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune. Som byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern kommune har jeg haft mit fokus på børne- og familiepolitikken og videnspolitikken. Det er også her mit største fokus er i min politik. Børn og unge er det som er min politiske drivkræft, selvom de ældre også er meget højt på listen.

Jeg bor sammen med min kæreste i Ringkøbing, Vestjylland. Når vi kan komme afsted med det i den travle hverdag, så nyder vi at gå ture langs Ringkøbing Fjord eller ligge på sofaen med en god serie.

Mine politikker

Man bør stemme på mig, hvis man gerne vil sikre den gode kernevelfærd.

  • Vi skal give vores børn ro på.
  • Vi skal have kortere skoledage, fjerne karakterræset, og mere fokus på feedback og elevens kompetencer, samt mere frihed til folkeskolen. Det er på tide, at vi giver børnene og lærerne ro på igen.
  • Vi skal se væk fra en fejlslået inklusionsreform, og i stedet lave en trivselsreform, hvor det er barnets behov, som er i fokus.
  • Vi skal have de unge i fokus.
  • Vi skal ikke gøre uddannelsesmulighederne dårligere end de er i dag. Lige nu er der en række partier, som vil skære i SU’en. Jeg vil være de unges stemme i kampen mod at der skæres i uddannelsessystemet. Vi står i en kæmpe mistrivselskrise. Aldrig har unge været så pressede og stressede, og det råber på handling; Ellers ender vi med en hel generation, der knækker nakken grundet et alt for stort pres. Vi skal sikre, at unge kan få den hjælp de har brug. Unges problemer er ikke bare spildt mælk og kærestesorger.

Hverdagens helte i ældreplejen løber alt for hurtigt, og vi har derfor brug for, at de kan sætte farten ned og se de ældre i øjnene. Der skal være tid til at kunne varetage kerneopgaverne. Det er vigtigt, at den enkelte borgers behov altid er i centrum. Derfor skal vi indføre faste teams af medarbejdere i både hjemmepleje og på plejecentrene, for at kunne skabe en tryghed for den ældre.

  • Vi skal have en stærk og holdbar plan for psykiatrien. Alt for længe er psykiatrien blevet glemt og ført tilbage med besparelser.
  • Vi skal satse på psykiatrien og vores mentale sundhed – ikke gøre det sværere og mere kompliceret.
  • Vi bliver nødt til at have blik for det hele menneske og deres ønsker, da det er afgørende for kvaliteten af behandlingen.