Jeg er en mand med store drømme og ambitioner for idrætslivet og den psykiske trivsel i Rødovre.

Jeg bor til dagligt sammen med min kone og 2 børn. Jeg arbejder som erhvervsmedarbejder i banksektoren. Min fritid bruges på bestyrelsesarbejde indenfor skole og daginstitutionsområdet i Rødovre, samtidig med jeg er aktiv med mine børn i rødovres idrætsliv.

Du skal stemme på mig, hvis du ligesom jeg –  tror på at en by med et rigt og bredt idræts og fritidsliv for borgere i alle aldre kan give en forbedret hverdag og trivsel. Dette skal skabes med den grønne omstilling for øje og det er vigtigt at Rødovre skaber flere faciliteter og grønne områder til borgerne herunder legepladser, rekreative områder og områder til udfoldelse som ex. skatebane, outdoor fitness og familieområder.

Jeg vil kæmpe for at styrke psykiatrien i rødovre og sikre at der er hænder nok til at forbedre indsatsen i rødovre for borgerne. Trivslen er under pres som aldrig før og behovet for hjælp og rådgivning er større end nogensinde. En forbedret præventiv indsats og en fokus på flere hænder vil  være noget jeg vil arbejde for hvis jeg får din stemme.

Med din stemme i ryggen, vil jeg kæmpe alt jeg kan, så vi i fællesskab kan styrke idrætten og psykiatrien i fremtiden.


MÆRKESAGER

Idræt

Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Rødovre i form af bedre og flere facilliter , flere grønne områder til borgerne herunder legepladser, rekreative områder og områder til udfoldelse som ex. skatebane, outdoor fitness og familieområder.

Styrk psykiatrien 

En stærkere psykisk trivsel via en Psykiatri med flere hænder og et fokus på en præventiv indsats til borgere i alle aldre.

Velfærd til alle 

Meningsfuld velfærd til alle: tid til både pleje og omsorg til de ældre, minimumsnormeringer i institutioner, skoler og SFO’er og et øget fokus på og prioritering af  trivsel og velvære i dagligdagen.