Frihed, lighed og solidaritet
Det er i mit arbejde som sygeplejerske, at forskellen i muligheder og ressourcer virkelig har åbenbaret sig for mig. Det er her, jeg har mødt voksne, der er vokset op i hjem med alkohol og usikre rammer eller børn af psykisk syge, der aldrig har haft et fast holdepunkt. Det er her, jeg er blevet konfronteret med ensomhed, svækkede ældre og udsatte.

Når man som hjemmesygeplejerske træder ind i folks hjem, går det i sandhed op for en, at muligheder er så forskellige. Det forplanter sig i den måde mennesker lever på og den måde vi møder nye udfordringer, som fx sygdom på.

Jeg er vokset op i Assens på Fyn med ulighed og de ulige muligheder tæt på, og det har siden været den primære drivkraft i mit politiske virke: Kampen mod ulighed og kampen for rimelighed og retfærdighed.

Fællesskaber giver håb, styrke og muligheder
Jeg tror på, vi skaber det bedste samfund ved, at mennesker har frihed til at være dem, de vil være, at vi har lige muligheder og at vi tænker på hinanden som et fællesskab. Dét er frihed, lighed og solidaritet.

Derfor skal vi sammen og hver for sig tage ansvar for de store som små fællesskaber og derfor skal vi have et stærkt velfærdssamfund. Derfor skal vi give børn en stærk og tryg barndom.

Jeg har været sygeplejerske i 20 år og arbejder nu som hjemmesygeplejerske, ligesom jeg er næstformand for SF. Jeg er mor til Sarah på 12 og Olivia på 8 år og gift med Henrik.

MÆRKESAGER

Et bedre sundhedsvæsen
Som sygeplejerske ved jeg, at mangel på ressourcer og ansatte tvinger vores sundhedsvæsen i knæ. Det skal vi rette op på. Nordsjællands Hospital skal bygges stort nok. Hjælpen til psykisk syge skal forbedres og tandlæge og psykologhjælp skal være lige så gratis som lægebesøg.

Stærkere velfærd – mere lighed
Der skal være tid til at hjælpe børn, ældre, syge og handicappede. Bureaukrati og mistillid skal væk. Arbejdsmiljøet skal styrkes, så vi ikke slides ned af at gå på arbejde, og så skal mulighederne for pension forbedres.

Alle skal med
Lighed handler om, at alle skal med. Vi skal ikke have en ny underklasse bestående af indvandrere og deres efterkommere. Det kræver lige vilkår, forventninger og muligheder for alle, Integration, der dur – det kan vi godt!

HJEMMESIDE

lisem.dk