Om mig:

Som sygeplejerske gennem 23 år har jeg mødt mange mennesker, som er et svært sted i livet. Det har gjort mig til glødende tilhænger af vores fælles velfærdssamfund.

Stærke fællesskaber er vigtige for syge og ældre, men er også helt centrale for fremtidige generationer. Nu er vores velfærd og dermed samfund presset.

Der er mangel på personale og mennesker oplever de ikke kan få den hjælp, de har behov for. Det gælder både børn og unge, der mistrives, mennesker med psykiske lidelser eller handicap og ældre med plejebehov.

De stigende priser på energi og mad puster til uligheden i samfundet. Det er den mest akutte krise, vi står med nu, for mange kan ikke se sig igennem vinteren og små bysamfund risikerer at uddø fordi købmanden eller bageren må dreje nøglen om. Det er her fællesskabet skal vise sin styrke, for vi skal sørge for at ingen må gå fra hus og hjem.

Jeg drømmer om et samfund, der gør op med uligheden og skaber bedre liv for flere.

Jeg vil også kæmpe for et samfund, hvor naturen har en værdi i sig selv. Vi skal passe godt på naturen, på vores vand- og havmiljø og sikre en levedygtig klode til fremtidige generationer. Vi skal omstille landbrug og industri, så vi ikke ødelægger og bedriver rovdrift på naturen. Andet kan vi ikke være bekendt, hverken overfor naturen eller overfor vores børn og børnebørn.

Jeg er næstformand for SF, medlem af Etisk Råd og har siddet i regionsrådet i 8 år. Jeg er gift med Henrik og mor til Sarah og Olivia.

 

Jeg kæmper for:

  • Et stærkt fælles sundhedsvæsen
    Et stærkt offentligt sundhedsvæsen og psykiatri, der leverer den hjælp, folk har behov for. Det kræver faste teams i ældreplejen, mere personale og bedre løn og arbejdsvilkår. Kun på denne måde er det muligt at rekruttere det personale, der mangler overalt i sundhedssektoren.
  • Glade børn er sunde børn
    Bedre trivsel for børn og unge, bedre rammer i skolerne og ret til hurtig hjælp. Konkret vil jeg arbejdet for kortere skoledage og flere timer med to voksne. Bedre forberedelsestid til lærerne. Mere plads til det praktiske og kreative, mere lyst og mindre tvang.
  • Naturen har sin egen ret
    At vi vedtager ”naturens lov”, så vi får mere og vildere natur. I alt for mange år har naturen været underlagt mennesker og vores behov. 15 pct. af landbrugets areal skal bruges til skov, natur og græsning inden 2030. Naturzoner skal udgøre mindst 30 pct. af Danmarks areal i 2030