Jeg har boet det meste af mit liv i Ringsted, og er fornylig gået på pension efter at have arbejdet mange år med børn og unge, bl.a. som leder på Ringsted Ungdomsskole. Jeg har en bachelorgrad i psykologi og en diplomuddannelse i ledelse. Jeg er gift, har voksne børn, svigerdøtre og børnebørn.

For mig handler lokalpolitik om de nære ting, altså det, der betyder noget i hverdagen. Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi som borgere i Ringsted har lige adgang til velfungerende skoler, institutioner, fritidsfaciliteter, kulturinstitutioner, plejecentre, naturoplevelser m.m.

Vi skal sikre kommunens medarbejdere et ordentligt arbejdsmiljø, så der har gode forudsætninger for at betjene borgerne. Jeg vil træffe politiske valg, med udgangspunkt i, hvad der er godt for borgerne, og jeg vil bestræbe mig på, at lytte og være i dialog med kommunens indbyggere.

Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at Ringsted forsat er en kommune i udvikling, med borgeren i centrum.

MÆRKESAGER

Klima- og miljøpolitik

  • Vi skal sikre mindre CO2 udledning med bl.a. flere el-biler, bedre kollektiv trafik, klimavenlige kommunale indkøb.
  • Vi skal sikre rent drikkevand, bl.a. ved at stoppe sprøjtegiftene på områder med drikkevand. Vi skal bevare og udbygge den vilde natur, og sikre biodiversiteten

Tryg og værdig ældrepleje

  • Vores ældre skal have valgfrihed og indflydelse på eget liv
  • Der skal være tid til, at den enkelte mødes med respekt og omsorg af kendt personale