Jeg er vokset op i en arbejderfamilie, hvor diskussionerne ofte blev politiske. Uligheden i vores samfund og det uretfærdige i menneskers meget forskellige muligheder blev ofte debatteret. Begreber som solidaritet og fællesskab var ord, som naturligt indgik i samtaler omkring hverdag, skole og arbejdsplads.

I mine godt 40 år på arbejdsmarkedet har jeg hovedsageligt arbejdet med mennesker – først som sygehjælper på plejehjem og sygehus og de seneste 15 år som socialpædagog i psykiatrien.

De seneste ni år har jeg været valgt til Regionsrådet i Nordjylland, hvor langt størstedelen af arbejdet handler om sundhed og psykiatri.

MÆRKESAGER

  • Mere social retfærdighed
  • Et velfungerende sundhedsvæsen, med lige adgang for alle
  • At vi stadig kan have rent drikkevand i hanerne