Med en baggrund som liaison manager i en større international virksomhed og et hjerte, der banker grønt og rødt, vil jeg arbejde for at bringe balance mellem økonomi, service for borgerne og hensyn til naturen.  I Norddjurs har vi særligt mange naturskønheder både til vands og til lands. Med den aktuelle naturkrise skal vi gøre endnu mere for at beskytte naturen og sikre en fremtid både for os selv og vores børn.

Med et bredt kendskab til det private arbejdsmarked, er det min holdning, at vi kan gøre mange ting smartere end i dag – blandt andet ved at sætte turbo på grønt iværksætteri. Uddannelse, stærk erhvervsservice og plads til ideer er vejen frem.

Med en opvækst i Grenaa, studentereksamen fra Grenaa Gymnasium og bopæl i hhv. Trustrup og Grenaa de seneste 20 år, har jeg et stærkt lokalkendskab.

Politisk aktiv siden ungdomsårene både partipolitisk og i bestyrelser, har jeg erfaring med det politiske arbejde og koblingen mellem visioner og virkelighed.

Visionerne er store – ikke mindst på vores børns vegne. Vi SKAL gøre det bedre for vores børn. Kvaliteten i folkeskolerne skal op, vi skal have flere hænder og mere tid til den enkelte.

Det er endnu ikke lykkedes at finde balancen mellem service for borgerne og sund økonomi i Norddjurs. De seneste år har budt først på økonomisk underskud og dernæst på både livrem og seler – med for dårlig service til følge.

 Jeg stiller op for at finde løsninger, der genskaber balancen. Balance skal der også være mellem økonomisk vækst og vores forbrug af verdens ressourcer. Det gælder også kommunalt, hvor vi skal tiltrække arbejdspladser og arbejdskraft inden for grønne løsninger. 

Grenaa Havn er 100% kommunalt ejet og skal være Østjyllands førende erhvervshavn

via en bæredygtig tilgang til den tunge industri. Her er vi allerede foran Aarhus og andre, – og har potentiale til at holde føringen.

Med Grenaa som den stærkeste motor i Norddjurs kommune, er det afgørende for vores fælles fremtid, at der holdes gang i arbejdspladser og skabes flere. Samtidig er forbindelserne ikke bare til resten af kommunen, men også til resten af østjylland vigtige for at sikre et Norddjurs i udvikling.

Den 16 november kan DU stemme for en ansvarlig rød-grøn retning