Mit navn er Jesper Dyhrberg. Jeg er byrådsmedlem for SF i Furesø.

Jeg har boet stort set hele mit liv i Jonstrup, op til flyvepladsen, og sætter stor pris på de fantastiske naturområder vi har i kommunen. Naturområder som vi skal værne om og beskytte.

Jeg har siddet i Furesøs ungeråd, og har været aktiv i unge kulturhuset. Jeg ved hvor vigtigt det er, at unge bliver hørt i politik, hvilket også motiverede mig, til at gå ind i politik.

Jeg kæmper for:

  • En kommune med et bedre børneliv, hvor skolerne og daginstitutionerne har friere rammer i hverdagen.
  • Et værdigt liv for borgere med handicap.
  • En kommune med levende lokalsamfund, hvor vi ikke overser de små bysamfund.