Jeg arbejder for børn og unges vilkår
Jeg har været medlem af SF siden 1991, siddet i Roskilde Byråd og haft mange forskellige poster i SF. De sidste 25 år har jeg arbejdet inden for skoleområdet som lærer og skoleleder og har dedikeret mit arbejds- og politiske liv til at skabe de bedste vilkår for børn og unge.

Jeg har derfor et indgående kendskab til den offentlige sektor – både som frontmedarbejder, lærer, leder og embedsmand. Den offentlige sektor er nedslidt, udsultet, underfinansieret og fyldt med bureaukrati.

Mere velfærd og afbureaukratisering af den offentlige sektor
Der er så meget at kæmpe for. Jeg kæmper bl.a. for solidaritet, lighed, kvalitet i den offentlige sektor og en ambitiøs miljø- og klimaindsats.

Men jeg er særligt dedikeret i at lave en GOD FOLKESKOLE og at skabe det GODE LIV for alle – derfor er mit fokus på velfærd stort og derfor er en afbureaukratisering af den offentlige sektor højt prioriteret.

Den offentlige sektor skal genrejses, New Public Management skal erstattes af et ledelsessyn, som baserer sig på tillid og tro på de ansattes faglighed. Der er brug for en SF’er i Folketinget, der har livs- og erhvervserfaring. Et folketingsmedlem, som er strategisk skarp, forstår at omsætte politik til en praktisk hverdag og kan tale folkets sprog – Det kan jeg.

MÆRKESAGER

  • En god folkeskole i en velfungerende offentlig sektor
  • Afskaffelse af fattigdom – mindre ulighed
  • En ambitiøs miljø- og klimaindsats