Jeg er 35 år og arbejder til daglig som læge i Børne- og Ungdomspsykiatrien på Århus Universitetshospital. Ved siden af mit arbejde som læge, er jeg valgt til regionsrådet i Region Midt, hvor jeg i dag er formand for Psykiatri- og Socialudvalget og sidder i Forretningsudvalget som SFs gruppeformand.

Jeg bor i Århus på Frederiksbjerg. Jeg er vokset op flere steder rundt i Østjylland, lidt udenfor Bjerringbro, på Djursland og med min gymnasietid i Randers.

Det var miljø- og klimaspørgsmålet, der vakte min politiske interesse for snart 20 år siden, da jeg lavede flere projekter om luftforurening, klima og forurening i skoletiden.

Da jeg startede lægestudiet og mødte hverdagen på hospitalerne kom kampen for vores fælles sundhedsvæsen, lighed i sundhed, ordentlige arbejdsvilkår og vilkårene i psykiatrien også til.

Mærkesager

Som spidskandidat for SF stiller jeg op for at skabe resultater! Jeg vil fortsat kæmpe for tillid, nærvær, lighed og kvalitet i vores sundhedsvæsen.

Jeg kæmper stadig for:

EN BEDRE PSYKIATRI

Med mere personale, flere pladser, mere inddragelse, mindre tvang, bedre samarbejde med kommunerne, en samlet behandling med psykisk sygdom og misbrug, og en styrket indsats mod overdødelighed.

TRYGGE FØDSLER

Med flere jordemødre på fødeafdelingerne, bedre fødselsforberedelse, familievenlige fødestuer og Kendt Jordemoder til flere.

EN KLIMAVENLIG OG BÆREDYGTIG REGION

Hvor vi omstiller vores hospitaler og kollektive trafik, reducerer ressourceforbrug og klimaaftryk, genanvender affald og får mere klimavenlig mad.