Jeg har altid troet på, at det er i fællesskabet, vi finder styrken – både i familien, arbejdet, fritiden og som by. Vi skal blive bedre til at lære af hinanden og med hinanden, så vi skal nedbryde de siloer, der begrænser den helhedsorienterede indsats. En stemme på mig være en stemme for de stærke fællesskaber.

Mærkesager 

Bedre normeringer til alle 

Børn og unge, især sårbare unge – og deres familier, skole og uddannelse samt det organisatoriske samarbejde på tværs af forvaltninger.