Jeg er medlem af SF fordi jeg som socialrådgiver har set den stigende ulighed i samfundet.

Mærkesager 

  • Ældre fortjener en værdig pleje af  faste hjælpere, der har tid til den enkelte borger og ikke er styret af minuttyranni.
  • Ingen skal bo på gaden. Alle fortjener en selvstændig bolig for at komme videre med deres liv. Der skal sikres såvel bolig som bostøtte til hjemløse.
  • I mødet med det kommunale system skal borgeren møde en person, der har tid til at skabe en kontakt – ikke et skema.. For personer med massive sociale problemstillinger skal det sikres, at der er en koordinerende sagsbehandler, som er kontaktledet til borgeren.