Jeg hedder Dorete Kallesøe og er bosiddende i Lemvig på 23. år. Gift med Jesper og har 3 børn, hvoraf den ældste lige er flyttet fra reden.

Jeg underviser til daglig på Nr. Nissum Seminarium. I en periode på 8 år sad jeg i skolebestyrelsen på Lemtorpskolen. Jeg er formand for Lemvig Tennisklub og nyder og har nydt mange af kommunens tilbud; fodbold, tennis, kajak mm.

Lemvig er en dejlig kommune at bo i, men den kan blive endnu bedre. Vi kan blive endnu mere bæredygtige, vores børn og ældre kan få endnu bedre tilbud og som borger i kommunen kan man opleve endnu mere demokrati.

Mærkesager 

 Adgang til naturen skal være for alle!

Vi prioriterer ikke store villaer, som bliver bygget med dispensation fra lokalplaner, men en kommune og naturadgang for alle. Hele den rekreative side af naturen bør forbedres til gavn og glæde for unge og ældre: Bedre stisystemer, bedre sammenhæng. Til fods og på elcykel – sti fra Klosterheden til Kappel!

 Ro på børnene!

Daginstitutioner og skoler skal ikke styres af test og økonomi. Børnene og de unge skal leve et værdigt børneliv, ikke med angst og præstationspres. Ikke alle børn egner sig til at blive inkluderet. Frihed til skolerne til at fokusere på det vigtigste: Trivsel, relationer og dannelse. Kortere skoledage og mere SFO-fritid.

 En mere bæredygtig kommune:

Vi prioriterer de grønne løsninger, når det gælder alle kommunens indkøb, fra biler til bananer. Danmark skal leve op til internationale klimamål om CO2-udslip, og her har enhver borger i Lemvig kommune et ansvar. Vi foreslår derfor oprettet lokale ”grønne råd”, hvor borgerne kan blive inddraget og komme med gode ideer og klimaløsninger.