Jeg stiller op til KV21 som spidskandidat for SF Fredericia

 For et nyt politisk klima!

Jeg er 60 år og bor i den nordlige del af Fredericia og er uddannet socialpædagog. Jeg har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med mennesker i udsatte positioner, de fleste år som leder i Region og kommuner.

Jeg har ligeledes i periode været ansat som konsulent i kommunal myndighedsafdeling, hvor jeg arbejdede med særligt vanskelige borger sager inden for: psykiatri, handicap, senhjerneskade, misbrugsproblematikker samt udsatte veteraner.

Privat er jeg gift, har 2 voksne sønner og 3 børnebørn.

Jeg stiller op til byrådet fordi jeg ønsker at arbejde for en ny politisk kultur i Fredericia. En kultur hvor borgerne i højere grad kan opleve sig inddraget.

Det er for mig vigtigt, at der er tillid til de beslutninger der tages og det arbejde der foregår i Fredericia Kommune. Det forudsætter at Byrådet er klædt ordentlig på til at løfte ansvaret for byen.

Fredericia skal være byen for alle, – et godt sted at leve, hvad enten man er barn, ung eller ældre – om man er ressource stærk eller mindre ressource stærk -og har behov for en hånd fra fællesskabet. Der skal fokus på uddannelse og grønne arbejdspladser, derfor skal vi prioritere samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelser og byens borgere.

Mærkesager 

  • Borgerindragelse og de demokratiske processer skal forbedres.
  • Byrådet skal være klædt på til deres formelle ansvar.
  • Kernevelfærden i kommunen skal opprioriteres.