Jeg bor i Tjebberup uden for Holbæk sammen med min mand. Vi har sammen 3 voksne børn og 7 børnebørn . Jeg er pens. Socialrådgiver og har haft en lang karriere som socialrådgiver i sundhedsvæsenet, i fagbevægelsen og i en handicaporganisation.

Heraf 16 år med ledelsesansvar . Jeg har som kommunalpolitiker siden 2017 stået i spidsen for en genopretning af hele det specialiserede sociale område i Holbæk Kommune og har som socialudvalgsformand for et nyt etableret Socialudvalg sat en ny retning.

Det har bl.a. sikret mange flere penge til området (70 mio) i løbet af de 4 år. Hvilket har været helt nødvendig for at kunne give borgerne, det de havde behov for efter lovens muligheder.

Jeg taget initiativ til et pilotprojekt om sammenhængende sagsforløb på tværs af afdelinger SAMMEN med borgeren/familien. Det blev en stor succes for de familier der deltog, da det sikrede hurtigere beslutninger og mindre ventetid, selvom flere afdelinger var involveret.

I starten af 2021 blev det besluttet at fortsætte med metoden som praksis både i jobcenter og på det sociale område. Og det er lige i disse uger igang med at blive sat i værk i forvaltningerne.

Det nye fokus har også medvirket til en ny organisering . Pr.1 august -21 er der administrativt oprettet en samlet forvaltning af hele det specialiserede socialområde “Social Insats og Udvikling” og en ny chef er netop blevet ansat.

Som det sidste er en “ politik for børn, unge og voksne med særlige behov” blevet formuleret ved hjælp af involvering af alle berørte dvs. Handicaprådet – Udsatterådet , borgere og pårørende, ansatte og politikere.

Politikken betragter jeg som den første strategiplan for området , som sammen med parterne skal udmøntes de kommende år. Så nu er grundlaget klar til den kommende periode , hvor vi skal helt i mål:

Så mange flere børn, unge og voksne der har særlige behov for støtte, får en tidlig indsats hurtigere og ikke mindst – via et sammenhængende forløb sammen med borger.

Som socialrådgiver ved jeg hvad der skal til – og jeg er parat til fortsat at tage politisk ansvar for den fortsatte udvikling på det specialiserede socialområde.

Så en stemme på mig vil sikre fortsat politisk fokus, stabilitet og kontinuitet på det specialiserede socialområde og ikke mindst udvikling af nye tilbud og indsatser sammen med borgerne.

Mine mærkesager

Tidlig indsats til sårbare børn og unge

Det er ikke lykkes at sikre en tidlig – og tværfaglig indsats til de børn og unge, som får psykiske symptomer, selvom vi ved at det vil forebygge forværring af deres tilstand.

SF Holbæk vil arbejde for en øget social – og psykologisk rådgivning og en tværfaglig indsats helt ude på skolerne. En indsats som forældre til de psykiske sårbare børn og unge også skal have gavn af.

Mere trivsel , fællesskab og udvikling

Den nye politik for børn, unge og voksne med særlige behov vil kræve en styrket indsats for at få gjort den til virkelighed.

Jeg vil sikre fokus på en bred vifte af handlinger, som bl.a. skal omfatte fremskudte indsatser for udsatte, bedre fysisk adgang til kommunale bygninger og flere muligheder for en aktiv fritid for børn med handicap.

Der skal også fokus på bedre støtte til pårørende , der passer et barn eller en ægtefælle på grund af kronisk sygdom eller handicap.

En værdig alderdom til alle

Vores ældre borgere skal have en værdig og levende hverdag, uanset hvilken boform der er brug for. Og med både en social- og en sundhedsfaglig indsats skal der være tid til omsorg , relationer og selvbestemmelse.

Jeg vil derfor arbejde for, at det er kendte hjælpere fra selvstyrende mindre teams , der kommer i ens hjem uden minuttyranni.

Og vi har brug for flere ansatte. Derfor skal rekrutteringsproblemerne på området løses og vi skal tilbyde praktikanter og ansatte bedre arbejdsforhold.

Klimaindsatsen – sammen med borgerne

Jeg er også meget optaget af klimaindsatsen i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes strategiske klima- og energiplan, som blev vedtaget i 2020, blev bl.a. til på baggrund af en tidlig og omfattende borgerinvolvering , som var på SFs initiativ.  Den er et godt grundlag for handling og implementering af konkrete planer sammen med borgerne.

Jeg vil arbejde for et åbent “Klimahus” i Holbæk. Et hus hvor borgere og lokale virksomheder kan hente og dele viden. Få inspiration , råd og vejledning til lokale bæredygtige tiltag og klimaneutrale projekter