Jeg er vokset op i Skagen. Der var mange gode ting, men jeg har også set ulighed og reelle klimaforandringer på nært hold, og vi kan ikke ignorere, at det er store udfordringer, vi stadig står overfor. Derfor vil jeg ind i Folketinget og kæmpe for, at alle mennesker kommer godt igennem deres ungdom, og at vi hurtigst muligt får gjort os CO2-neutrale med grøn energi og en vild natur.

Mærkesager

INGEN UNGE SKAL EFTERLADES PÅ PERRONEN
Når ungdommens tog bumler, er det vigtigt, vi ikke fumler. Det kræver energi og en samlet indsats på tværs af skole-, social-, sundheds– arbejdsmarkeds, rets-, skatte– og uddannelsespolitik. Vi skal blandt andet sætte flere penge af til erhvervsuddannelserne og velfærdsuddannelserne. Og så skal al politik gå ud fra en tanke om, at alle kan noget, og at alle er hele mennesker.

CO2-NEUTRAL I 2040
Kloden brænder decideret op, og vi er kun lige præcis med på vores målsætninger. Det er ikke sådan, jeg arbejder. Man sætter et mål for at smadre det, og det er det jorden har brug for, hvis mine oldebørn også skal kunne være Skagen uden at sidde i Venedig-gondol. Derfor er målet at være CO2-neutral i 2040—og så bliver vi det selvfølgelig i 2035.

FÆLLESSKAB GØR STÆRK
Jeg er barn af foreningslivet. Jeg er vokset op i Skagen svømmehal og har været en del af foreningslivet lige siden. Frivillige foreninger har altid været en bærende bjælke i lokalsamfundene, fordi fællesskab gør stærk. Af den simple grund skal der være et fællesskab for alle. Konkret ved at skabe bedre vilkår for kommunal støtte til foreninger, mere støtte til udsatte familiers deltagelse og et gratis, uforpligtende klubtilbud i alle mellemstørrelse byer.