Jeg er 63 år og bor i Morud. Jeg er opvokset i Skamby. Jeg er uddannet pædagog og arbejder i Bogense med børn i alderen 0-6 år. Jeg har været medlem af SF siden 2009 og har siddet i kommunalbestyrelsen i snart 12 år. I alle årene har jeg været medlem af Børne- og Ungeudvalget.

De sidste 8 år har jeg også været med i Økonomiudvalget. Jeg er næstformand i Handicapområdet. Igennem mit arbejde ved jeg, hvorfor den tidlige forebyggende indsats er så vigtig. Hvor afgørende det er med gode normeringer. Vi skal skabe de bedste rammer for at alle børn kan trives og udvikle sig.

Det tager børnene med sig i skolen og videre i ungdomsuddannelserne. Vi skylder vores børn at investere i dem.

Vores ældre skal vi drage omsorg for. Derfor er det vigtigt for mig, at der gives lige gode vilkår på ældreområdet. Det er ikke kun de ældre med penge på kontoen, der skal sikres en værdig alderdom.

Alle ældre fortjener, at der er tid til dem. Der skal bruges væsentlig mindre tid på dokumentation.

Mærkesager 

  • Investere i den tidlige forebyggende indsats til gavn for vores børn og unge.
  • Mere tid til den enkelte borger
  • Fjernelse af unødvendig dokumentation.