Jeg er 53 år, gift, har 3 børn og er bosat i Hundested. Jeg er viceborgmester i Halsnæs kommune og formand for det udvalg der har alle de grønne dagsordner (Natur, klima, miljø, trafik, byggeri, planlægning etc).

Jeg har arbejdet inden for sundhedsvæsnet igennem + 20 år både i region og kommune, er oprindeligt uddannet Fysioterapeut og har en Master i Sundhedsfremme.

Åbenhed omkring beslutninger, mest mulig involvering af borgerne, lige og let adgang til et velfungerende sygehusvæsen er sammen med den grønne omstilling og beskyttelse af naturværdierne, mine fokusområder i byråds- og regionsrådsarbejdet.

Jeg håber på at få mulighed for at være med til at sikre god sammenhæng for borgere, mellem kommune og region.

MÆRKESAGER 

Den grønne omstilling

  • Vores ansvar for at overlevere en verden i balance, til de næste generationer, er min altoverskyggende drivkraft for at være i politik.
  • Jeg arbejder som byrådsmedlem med de nære forhold i hverdagen, der hvor vi alle sammen skal og kan byde ind. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte i både byråd og regionsråd. Den lige og lette adgang til sundhedsvæsnet er et andet af mine største fokusområder.
  • Vores velfærdssystem skal fortsat være af høj kvalitet og skal udligne forskellene mellem dem der har og dem der ikke har, mellem dem der kan klare det meste selv, og dem der har brug for en hjælpende hånd.