Jeg er 30 år, født og opvokset i Grenaa og nu bosiddende i Fjellerup med min kone og vores søn på 6 år. Jeg er uddannet pædagog og arbejder i dag som pædagogisk leder i en vuggestue i Århus.

I 2017 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen. Fra pladserne i kommunalbestyrelse og udvalg har jeg kæmpet bl.a. for vores børn, unge og ældre, et mangfoldigt kultur- og idrætsliv, et socialområde med kvalitet og godt arbejdsmiljø – og for grønne og bæredygtige løsninger.

Jeg tror på, at de bedste løsninger skabes i fællesskab og af mennesker, som vi har investeret i som fællesskab. Det betaler sig, både menneskeligt og økonomisk, at sætte stærkt ind i starten af livet og sikre, at alle børn får mulighed for at leve op til deres potentiale. Skulle der være brug for fællesskabets hjælp, skal den være hurtig, af høj kvalitet og tilpasset den enkelte. Synet på kommunen som et fællesskab for alle kendetegner min tilgang til politik, ligesom det også skinner tydeligt igennem, at jeg er stærkt socialt tænkende og sætter en ære i at råbe op for de, der ikke kan selv.

Jeg mener, at der skal være balance mellem økonomisk vækst og bæredygtighed, så væksten ikke sker på bekostning af natur, miljø eller klima – og jeg mener at have gode bud på, hvordan det lykkes. Vi skal drive verden fremad i en grøn ramme, hvor vi tænker bæredygtighed og miljøhensyn ind i hver eneste aspekt af den kommunale drift. Naturen har værdi i sig selv og skal både benyttes og beskyttes på en ordentlig måde!

Det er vigtigt for mig, at vi investerer i menneskelig trivsel – for med trivsel kommer muligheden for udvikling og livskvalitet i det enkelte menneske, den enkelte familie eller på den enkelte arbejdsplads. Alle er en del af helheden og skal betragtes sådan.

MÆRKESAGER

  • Investering i mennesker. Vi SKAL investere i mennesker – fra livets start og til livet slutter. Det er helt afgørende for mig, at vi investerer både i en god barndom, i en stærk folkeskole og i et ungdomsliv med muligheder. Derudover skal vi værne om de mennesker, der pga. alder, handicap eller andet i løbet af livet får behov for fællesskabets hjælp. Hjælpen skal være ordentlig, hurtig og af høj faglig kvalitet. Kort sagt skal vi gøre os umage og turde bruge penge på hinanden, så vi sammen kan trives og udvikle os som mennesker og som fællesskab.
  • Den grønne ramme. Det må stå klart for enhver, at natur-, miljø- og klimapolitik skal ligge som ramme for al anden politik. Derfor skal vi have et grønt regnskab, der på linje med de økonomiske regnskaber vægtes i beslutningsprocesser og det daglige arbejde. Der skal sikres rent drikkevand via færre sprøjtegifte og sammen med mindre opdyrkning af jord nær vandløb skal sikres, at vandmiljøet både under og over jorden beskyttes. Kommunen skal gå forrest og sikre, at nybyggerier og renoveringer foretages med blik for kloge energiløsninger, genanvendelse af regnvand, tilvoksede insektvenlige tagflader, lokal energiproduktion via solceller – og andre tiltag, der bidrager til at mindske det negative kommunale bidrag til klima- og biodiversitetskrisen.
  • Gode kommunale arbejdspladser. Vi skal indlede en krig mod dårligt arbejdsmiljø, trykkede fagligheder og dårlig ledelse. Kvaliteten i den service der ydes for kommunens borgere og det liv, der leves af den enkelte medarbejder, påvirkes i høj grad af det arbejdsmiljø og det faglige miljø, vi som kommune tilbyder vores medarbejdere. Det er ikke bare økonomisk, men også menneskeligt, enormt dyrt at lade arbejdsmiljøet lide under dårlig ledelse, skæve politiske prioriteringer eller manglende forståelse for den kerneopgave, der leveres i hverdagen. Derfor skal medarbejderne tages seriøst og vi skal målrettet opbygge faglige miljøer, hvor der er tryghed og tillid til at udfordre sig selv, ledelse, politikere og kolleger på den faglige bane. Det giver arbejdsglæde, trivsel og gode løsninger.