Jeg har både hjerne og hjerte med i mit politiske arbejde
Jeg kan slet ikke lade være med at engagere mig i arbejdet med børn, unge og udsatte familier. Derudover står også ældresektoren og sundhedsvæsenet højt på min liste, når der skal prioriteres midler og fokus efter et valg.

Lighed og fællesskab er to nøgleord, der tilsammen skaber et bedre samfund for os alle sammen. Lighed i sundhedsvæsenet, i barndommen, i skolen og i alderdommen er afgørende for, at flest mulige kan have et godt liv.

Jeg har lyst til at ændre verden til det bedre og bidrage til grønne, holdbare og humane løsninger for fællesskabet.

Lidt om mig selv
Til hverdag er jeg socialpædagog på en døgninstitution, freelance familiebehandler, støtte-kontaktperson og politiker. Jeg er gift og far til Karl fra 2015.

MÆRKESAGER

  • Minimumsnormeringer i daginstitutioner.
  • Udligning af social og økonomisk ulighed.
  • Tillid til offentligt ansatte og deres faglighed!