Jeg har været praktiserende læge i en livsalder, og har forsket bl.a. i småbørnsastma, høfeber, KOL og følger efter tortur. Derudover har jeg arbejdet i Amnesty Internationals lægegruppe og arbejdet med solidaritetsarbejde. Jeg er gift, har 2 døtre og 4 børnebørn. Jeg har været medlem af SF i masser år.

Det brænder jeg for – mine 3 mærkesager!

Vores inkluderende fællesskab
Tillid til hinanden. Jeg vil arbejde for, at udsatte borgere, udlændinge og flygtninge skal opleve sig velkommen overalt i kommunen, og ikke mødes med mistillid og kontrol. Det vil nemlig betyde at de hurtigere kan udfolde deres talenter og finde ro, og dermed også bidrage til det danske samfund og arbejdsmarked.

Vores børn og unge
Tidlig indsats for udsatte børn, hvilket kræver at samarbejdet mellem pædagoger, forældre og kommunen skal have bedre betingelser. Inklusion er ikke for enhver pris.

PPR (psykologisk-pædagogisk rådgivning) i Rudersdal skal styrkes og tilføres flere ressourcer, da PPR desværre skranter (store udskiftning af psykologer og kæmpe sagsbunker).Vi skal fastholde kommunens specialtilbud både for daginstitutionsbørn og skoleelever.

Folkeskolen er førstevalget. Det kræver færre børn i klasserne, mere forberedelsestid til lærerne, og større anerkendelse af lærernes indsats. Der skal udbygges i relevante områder, så forældre ikke nødtvungent vælger privatskolerne, fordi der ikke er plads på den lokale folkeskole.

Vores Grønne Kommune
Rudersdal skal have en klimahandlingsplan nu. Kommunen skal være klimaneutral i 2030. Kollektiv trafik, el-biler, el-cykler skal fremmes. Kommunen skal rådgive om og fremme omstilling til varmepumper og fjernvarme, biodiversitet, vild natur og genanvendelse.