Jeg bor i Birkerød, er gift med Ane, og har to børn Marcus og Sofie. Jeg er Cand Scient Soc, og arbejder med demokratisk udvikling som Programchef i Dansk Institut for Partier og Demokrati.

Det brænder jeg for – mine mærkesager!

Vi skal sikre gode institutioner og skoler

Rudersdal skal være en bedre kommune for børn og unge, og derfor skal det ikke længere være et område der skal bespares. Jeg ønsker bedre rammer for lærerne så at de får ordentlig tid til samarbejde og forberedelse. Så kan vi hjælpe dem med at sikre kvaliteten i den undervisning som tilbydes. Jeg vil kæmpe for at antallet af undervisningslektioner bliver sat ned og at vi får skabt et bedre arbejdsmiljø, og en mindre stressende og mere fleksibel hverdag for lærerne i Rudersdal.

Bedre ældreomsorg og styrket kapacitet i hjemmeplejen

Ældre skal have den hjælp, støtte og behandling de har brug for. Derfor skal vi give ældreplejen et løft, så der i de ældres sidste leveår er tid til pleje og omsorg fra faste teams med mennesker, som borgerne kender, og som kender borgeren.  Vi skal tænke i nye boligformer som oldekoller, så ældre skal kunne bo godt sammen med andre. Kommunen skal støtte op om etablering af bofællesskaber ved at finde egnede rammer og ved at sørge for godt samarbejde mellem oldekoller og hjemmeplejen.

Rudersdal skal gå forrest i den kommunale grønne omstilling

Senest i 2030 skal Rudersdal kommune have reduceret sin drivhusgasudledning, så at vi bliver klimaneutrale.  Energi- og varmeforsyningen skal omlægges og baseres på vedvarende energikilder.  Fjernvarmenettet skal udbygges og fjernvarmen baseres på 100 % vedvarende energi. Der skal også lægges en plan for, hvordan natur- og oliefyr kan erstattes med varmepumper, geotermisk varme og solenergi.