Jeg er 50 år, bor i Trørød med min kæreste Poul og vores 4 sammenbragte børn. Jeg er uddannet lærer og har arbejdet på Sjælsøskolen i Birkerød i 19 år. De sidste 3 år har jeg arbejdet indenfor specialområdet, hvor jeg har undervist børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser.

Jeg har via arbejdet i skolebestyrelsen på Sjælsøskolen samarbejdet med kommunalbestyrelsen og kommunens udvalg for skolerne. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at sikre et bæredygtigt børne- og ungdomsliv for alle Rudersdals efterkommere.

Derfor er mine mærkesager:

En bæredygtig og styrket folkeskole
En skole, hvor vores børn og unge har en værdi i sig selv, og ikke kun bliver betragtet som samfundets ressourcer, der skal optimeres, så vi kan klare os i den globale konkurrence.
Jeg ønsker en skole, hvor der er tid og rum til fordybelse og personlig udvikling, og hvor personlige kompetencer som nysgerrighed, vedholdenhed og samarbejde har stor værdi og flittigt bliver dyrket. Jeg ønsker, at tilliden og ansvaret kommer tilbage til skolen og deres lærere; det er dem der bedst ved, hvordan børnene trives og lærer bedst.

Jeg ønsker at styrke kommunens naturskole, så vi kan tilbyde endnu flere naturforløb, som supplement til skolernes undervisning. Ud over at styrke børnenes naturvidenskabelige interesser og give vores børn og unge oplevelser og erfaringer i naturen, skal det også være med til at øge deres forståelse og ansvarsbevidsthed overfor naturen og miljøet.

Den bedste og sundeste kommunale arbejdsplads i Danmark
Vores kommune skal være en bæredygtig arbejdsplads for alle – til glæde for vores borgere.
Jeg ønsker at skabe et sundt arbejdsmiljø med høj trivsel og god menneskelig balance. Hvor respekten for medarbejdernes viden og kompetencer sættes i højsædet, og hvor vi i langt højere grad involverer medarbejderne i planlægningen og valg af indsatser på de forskellige kommunale områder. Jeg ønsker at både borgerne og medarbejderne i Rudersdal kommune skal kunne mærke, at arbejdet giver mening og at medarbejderne gør en forskel og er stolte over at arbejde i Rudersdal kommune.

En mere grøn og bæredygtig kommune
Vi skal som kommune være langt mere konsekvente i reduktionerne på klimabelastende faktorer som energi- og varmeforsyning med solceller på vores skolebygninger, i byggeriet, og i den kommunale transport mv. Jeg ønsker en stærk kollektiv og bæredygtig transport, hvor det skal være nemt og hurtigt at komme på tværs af kommunen i mindre el-busser.