Jeg er 69 år og bor i det gamle Søllerød sammen med Inger der har været min hustru gennem mere end 38 år. Min erhvervsmæssige baggrund ligger inden for IT, Informations sikkerhed, forretningsudvikling og ledelse generelt. Arbejder p.t. som selvstændig konsulent på reduceret tid som overgang til an aktiv pensionist tilværelse. Privat går mine interesser omkring sport og politik. Jeg har også altid været involveret i meget frivilligt arbejde i bl.a. Dansk Flygtningehjælp samt i diverse andre foreninger og sportsklubber.

Det brænder jeg for – mine mærkesager!

Den grønne omstilling

Jeg vil arbejde for at Rudersdals Kommune går forrest i den grønne omstilling. Både med hensyn til kommunens egne aktiviteter som med en aktiv støtte til de medborgere der individuelt ønsker at gøre en indsats.

Rulle velfærdsbesparelserne tilbage

Derudover skal vi sikre at Rudersdal bliver en kommune for alle ved at levere de basale velfærdsydelser uden mere eller mindre skjult brugerbetaling og uden at misbruge den store frivillige indsats som mange borgere og pårørende yder.

Støtte flygtninge i kommunen

I Danmark bør vi aktivt hjælpe nogle af de mange millioner flygtninge som er fordrevet verden over mod eget ønske og Rudersdals kommune bør derfor også tage sin andel af flygtninge.