Jeg meldte mig ind i SF i 1992, da det blev klart at ophøret af den kolde krig ikke betød øget solidaritet, men tværtimod indledningen til en ødelæggende ’mig-først’ holdning i samfundet. Jeg er uddannet som cand.scient.pol. og har forsket i elektroniske mediers sociale konsekvenser og rådgivet om telekommunikation i en menneskealder, blandt andet udviklingen af mobiltelefoni og Internettet og beskyttelse af persondata. Derudover har jeg udgivet bøger om mediepolitik, fremtiden og den nære fortid. Jeg indtrådte kortvarigt i Rudersdal Kommunalbestyrelse i 2012. Jeg er gift og bor i Skodsborg.

Det brænder jeg for – mine 3 mærkesager!

Borgerinddragelse og direkte demokrati
Jeg arbejder for mere direkte involvering af berørte borgere vha. netbaserede forespørgsler og debatter. Endvidere vil jeg arbejde for, at flere trivselsrelaterede beslutninger lægges direkte ud til berørte borgergrupper og lokale foreninger med tilhørende økonomi med kommunal vejledning og bistand.

Det grønne energiregnskab
Jeg vil arbejde for at kommunens grønne regnskab bliver meget mere detaljeret og gjort mere synligt for borgerne med redskaber som ’the footprint calculator’ med anvisninger til, hvordan vi hver især og som kommune kan gøre en reel indsats for at reducere vores energiforbrug.

Biodiversitet
Jeg vil arbejde for at kommunen udvikler en biodiversitetspolitik med målsætninger og tidsrammer. Der skal følge penge med og inddragelse af eksperter og lokale foreninger.