Bestyrelsen
for SF Rebild

FORMAND:
Nicolai Abildgaard
40 12 37 41
nicolai_abildgaard@hotmail.com

NÆSTFORMAND:
Torben Færk
28 10 48 45
faerk@sport.dk

KASSERER:
Jens Munk
90 06  32 78
jkvmunk@gmail.com

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:
Anette Bruun Hansen
26 37 52 66
anettebruunhansen@live.dk

Henrik Meldgaard Johansen
41 59 18 94
henrik.m.johansen@mail.dk

Lars Hvilsted
27 77 35 34
hvilo@hotmail.com

Morten Kamstrup Mikkelsen
20 87 33 34,
momi@dlf.org

Steen Madsen,
60 45 23 11
smab@live.dk
(suppleant)