SF Fredericia

SF er et rødt og grønt parti, der prioriterer bæredygtighed, frihed, lighed, og solidaritet.

Vi arbejder for lighed for mennesker i alle livets forhold – økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt og kulturelt. Vi arbejder for en solidarisk fordeling af ressourcerne, så ingen kører på fribillet.

SF ønsker et samfund, hvor alle oplever sig inkluderet i fællesskabet, og hvor enhver giver sit bidrag efter sine evner via aktiv deltagelse i samfundslivet gennem uddannelse, beskæftigelse, frivillighed, osv.

Vi arbejder for en miljøpolitik, der giver håb for fremtiden med øget indsats mod klimaforandringerne, stor biodiversitet, rent drikkevand, rent vandmiljø, ren luft og en giftfri hverdag. Vi ønsker at fremme genbrug og genanvendelse for at undgå ressourcespild.

Fredericia
Prinsessegade 62, 1. tv, 7000 Fredericia
Tlf: 40944581
Formand
Bliv medlem af SF