Del

Omsorg, tryghed og kvalitet til alle borgere

11-01-2019

Der er brug for flere sundhedsansatte, hvis vi skal sikre omsorg og tryghed for alle.

Derfor vil SF give hele området et markant og tiltrængt løft. Vi vil sikre, at der i 2025 er 10.000 flere sundhedsansatte, som skal sørge for, at vi også har tid til at tage os af alle, når vi bliver flere ældre, kronikere og multisyge.

Sundhedsvæsenet er presset, og sygeplejersker, læger, portører og sosu’er har ikke bare travlt. De har også for travlt. Det skal vi ændre, så borgerne kan få den optimale behandling, omsorg og pleje. Samtidig skal vi sikre sammenhæng i behandlingen, så syge borgere ikke tabes på gulvet efter udskrivning fra sygehusene. De skal have den fornødne efterbehandling, genoptræning og pleje i kommunerne og hos de praktiserende læger, så vi undgår man af de unødvendige genindlæggelser, vi desværre ser i dag.

Det må ikke være pengepungen, der afgør, om man kan få hjælp eller ej. Det giver ingen mening, at man kan nøjes med at vise det gule sygesikringsbevis hos lægen og på sygehuset, mens tandlægen og psykologen kræver, at dankortet kommer op af lommen. Vi kan ikke afskaffe brugerbetaling med et snuptag, men vi kan tage vigtige skridt ved at sikre, at endnu flere unge kan få gratis psykologhjælp, og at eksempelvis socialt udsatte kan få betalt deres tandlægeregning.