SFs internationale solidaritetsgruppe

Solidaritetsaktivisme for demokratiforkæmpere

Solidaritetsgruppens hovedmål

er at støtte herboende eksilgrupper i deres væsentlige kamp for demokrati, menneske- og borgerrettigheder i deres hjemlande, både i intern kamp mod diktaturer og i forbindelse med forsvar for landenes suverænitet.

Indholdet af solidaritetsarbejde er: konkrete solidaritetsopgaver, opstart- og  deltagelse i kampagner samt støtte til demokrati-og politikudvikling i venskabsorganisationerne og exil-partierne.

Det foregår gennem kontakt med eksilmiljøer og venskabsorganisationer. I arbejdet tilstræbes dialog med- og brug af – SF som base.

Solidaritetsaktivismen hidtil

SFs solidaritetsgruppe har nu existeret i  3 år. Det primære solidaritetsarbejde er rettet mod Ukraine, exil-oppositionen i Belarus, Rusland og Iran og senest mod Georgien

Vi har deltaget i, og talt ved demonstrationer og igangsat og deltaget i kampagner og kulturelle arrangementer, bl.a. formidlet SF’s parlamentarikeres ’adoptationer’ af politiske fanger fra Belarus.

Vi har arrangeret en foredragsrække om den historiske og politiske situation i Ukraine, Belarus og Rusland og formidlet plenumpræsentationer og workshops ved SF’s landsmøder, og SF’s vinter- og sommertræf med internationale partnere. Fotos er fra SF´s sommertræf 2022 med lederen af Belarus-venskabsforeningen Talaka, og fra SF´s landsmøde 2024 med lederen af ”Ukraine House” i Kbh.

Gruppen zoom-mødes ca. 1 x månedligt. Zoom-mødet starter ofte med orientering fra en af vores samarbejds-grupper. Artikler til SF’ere er sendt til FB medlemsforum, ”Verden ifølge SF” og  til SF-parlamentarikere i konkrete situationer.

Nyt medlem af SF’s internationale solidaritetsgruppe?

Såfremt du er interesseret i medlemskab af gruppen, så skriv et par ord om dig selv og dine interesserer til nedenstående mail-adresse. Vi vil så kontakte dig snarest.