SFs internationale solidaritetsgruppe

Solidaritetsaktivisme for demokratiforkæmpere

Solidaritetsgruppens hovedmål er at støtte herboende eksilgrupper i deres væsentlige kamp for demokrati, menneske- og borgerrettigheder i deres hjemlande, både i intern kamp mod diktaturer og i forbindelse med forsvar for landenes suverænitet.

Indholdet af solidaritetsarbejde er: konkrete solidaritetsopgaver, opstart- og  deltagelse i kampagner samt støtte til demokrati-og politikudvikling i venskabsorganisationerne og exil-partierne.

Det foregår gennem kontakt med eksilmiljøer og venskabsorganisationer. I arbejdet tilstræbes dialog med- og brug af – SF som base.

Solidaritetsaktivismen hidtil

SFs solidaritetsgruppe har nu existeret i  knapt 3 år. Det primære solidaritetsarbejde er rettet mod Belarus, Ukraine, Iran og Rusland.

Vi har deltaget i- og talt ved demonstrationer og igangsat og deltaget i kampagner og kulturelle arrangementer, bl.a. SF’s parlamentarikeres ’adoptationer’ af politiske fanger fra Belarus.

Vi har arrangeret en foredragsrække om den historiske og politiske situation i Ukraine, Belarus og Rusland og lavet workshops og foredrag ved SF’s årsmøde og på SF’s vinter- og sommertræf med internationale partnere. Fotoet er fra SF´s sommertræf 2022 med en repræsentant fra Belarus.

Gruppen zoom-mødes ca. 1 x månedligt. Zoom-mødet starter ofte med orientering fra en af vores samarbejdsgrupper. Vi har publiceret flere orienterende artikler i SF´s Internationalt udvalgs: ”Verden ifølge SF” og i massemedier.

Formidlingen af kampagner og resultater sker til medlemmer af SF via FB medlemsforum, ”Verden ifølge SF”, til SF-parlamentarikere i konkrete situationer, samt i massemedier.

Nyt medlem af SF’s internationale solidaritetsgruppe?

Såfremt du er interesseret i medlemskab af gruppen, så skriv et par ord om dig selv og dine interesserer til vores mail-adresser til højre. Vi vil så kontakte dig snarest.