Landsmøde 2020

Vi vil løbende melde information om SF’s landsmøde her på siden. Men indtil videre er her de praktiske oplysninger du har brug for, frem mod landsmødet i 2020

Vi afholder landsmødet på Comwell i Kolding, skovbrynet 1, 6000 Kolding den 7.-8 marts

Praktisk information

Delegeret beregning til landsmødet: Beregning Af Delegerede Til LM 2020

Landsledelsen foreslår, at Landsmødet behandler følgende hovedpunkter:

  1. Udtalelse om socialpolitik
  2. Landsledelsens beretning
  3. Arbejdsplan
  4. SF’s regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til landsledelsen og lovnævnet samt to revisorer

Tidsplan
1/1 – Frist for storkredsenes valg af medlemmer til landsledelsen
20/1 -Frist for partiforeninger/medlemmers fremsættelse af forslag (lovændringer, udtalelser mv)
1/2 – Frist for opstilling til formandsposten, landsledelse, lovnævn og landsmødevalgt revisor
5/2 -Dagsorden, beretning, udkast til arbejdsplan, udtalelse samt navne på kandidater til formand, landsledelse, lovnævn og revisorer offentliggøres på sf.dk.
5/2 – Frist for tilmelding til landsmødet
24/2 – Frist for fremsættelse af ændringsforslag til udtalelse og arbejdsplan
28/2 – Indkomne ændringsforslag til udtalelse og arbejdsplan offentliggøres på sf.dk/LM

Delegerede
Hver partiforening vælger én delegeret for pr. påbegyndt 30 medlemmer. Dvs. indtil 30 medlemmer = 1 delegeret; 31 – 60 medlemmer = 2 delegerede, 61 – 90 medlemmer = 3 delegerede; 91 – 120 medlemmer = 4 delegerede etc. Partisekretariatets medlemsoptælling pr. 1. januar lægges til grund for beregningen. Gæld til hovedkassen pr. 31/12 skal være afregnet inden 1. marts.

Deltagere i øvrigt
Deltagere i øvrigt (uden taleret i plenum) kan tilmeldes af partiforeninger eller enkeltmedlemmer. Gebyr for deltagere udover de delegerede udgør 1500,- (dækker forplejning og rejserefusion). Det er også muligt for medlemmerne at overvære dele af landsmødet uden forplejning og rejserefusion.

Overnatning
Overnatning skal i selv sørge for at bestille og betale for. SF laver dog en aftale med øvrige hoteller med fordelagtige priser.

Opstilling til Landsledelsen, lovnævn og revisor
Til landsmødet i 2020 skal der igen vælges landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer, revisorer samt lovnævnsmedlemmer. Du kan sende din opstilling via nedenstående links:

Landsledelsen:
https://da.surveymonkey.com/r/NT2DY5D

Revisor:
https://da.surveymonkey.com/r/NTYYWMP

Lovnævn:
https://da.surveymonkey.com/r/NTVYX68