Landsmøde 2020

SF’s landsmøde holdes i dagene 7. – 8. marts 2020 hos Comwell i Kolding

 

Landsmødets vedtagelser:

Landsmødets dokumenter
Her på siden kan du se:

Ændringsforslag
Der kan frem til den 24. februar stilles ændringsforslag til den socialpolitiske udtalelse og arbejdsplanen. Ændringsforslag sendes pr. mail til sf@sf.dk. Husk præcis angivelse af hvilke linjer der foreslås ændret og evt. en kort begrundelse.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på www.sf.dk/membersite – der er frist for tilmelding d. 5/2.
Tilmeldingen omfatter ikke indkvartering. Det er i udgangspunktet op til deltagerne selv at sørge for evt. indkvartering. Se oversigt over overnatningsmuligheder her.

Delegerede

Hver partiforening vælger én delegeret for pr. påbegyndt 30 medlemmer. Dvs. indtil 30 medlemmer = 1 delegeret; 31 – 60 medlemmer = 2 delegerede, 61 – 90 medlemmer = 3 delegerede; 91 – 120 medlemmer = 4 delegerede etc. Partisekretariatets medlemsoptælling pr. 1. januar lægges til grund for beregningen. Gæld til hovedkassen pr. 31/12 skal være afregnet inden 1. marts.

Delegeret beregning til landsmødet: Beregning Af Delegerede Til LM 2020

Deltagere i øvrigt

Deltagere i øvrigt (uden taleret i plenum) kan tilmeldes af partiforeninger eller enkeltmedlemmer. Gebyr for deltagere udover de delegerede udgør 1500,- (dækker forplejning og rejserefusion). Det er også muligt for medlemmerne at overvære dele af landsmødet uden forplejning og rejserefusion.

Opstilling til Landsledelsen, lovnævn og revisor

Til landsmødet i 2020 skal der igen vælges landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer, revisorer samt lovnævnsmedlemmer. Fristen for at stille op til landsledelse, revisor og lovnævn er overskredet. Du kan se de opstillede til SF’s landsledelse her.