Landsmøde 2022

Der indkaldes hermed i henhold til § 6 i SF’s love til landsmøde i dagene 18/3 kl. 17.30 til 20/3 kl. 15 2022 hos Comwell, Skovbrynet 1, 6000 i Kolding.

 

Vedtaget på SF’s landsmøde 2022:

Landsmødets dokumenter:

Dagsorden og parallelt program for SF

 1. Landsmødeindkaldelse
 2. Landsledelsens politiske beretning LL 050222
 3. Landsledelsens organisatoriske beretning LL 050222
 4. Udkast til landsmødeudtalelse LL 050222
 5. Udkast til Grønt Program LL 050222
 6. Udkast til Arbejdsplan LL 050222
 7. Indkomne lovændringsforslag med landsledelsens indstillinger
 8. Oversigt over opstillede kandidater
 9. Kandidathæfte opdateret den 19 marts 2022
 10. Beretning fra MEPerne LM 2022
 11. Beretning fra lovnævnet
 12. Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen
 13. Ændringsforslag til grønt program
 14. Ændringsforslag til arbejdsplan
 15. Ændringsforslag til de indkomne lovændringsforslag
 16. Uddybende beskrivelser af workshopper mv
 17. Forretningsorden for SF’s landsmøde 2022
 18. Regnskab og bemærkninger til regnskab
 19. Beretning fra de landsmødevalgte revisorer 
 20. Folketingsgruppens beretning
 21. Ligestillinsgregnskab

 

Redaktionsudvalgenes indstillinger:

22. Redaktionsudvalgets indstillinger til ÆF af landsmødeudtalelse
23. Ændringsforslag til arbejdsplan
24. Ændringsforslag grønt program – med indstillnger fra redaktionsudvalget

Rapport medlemsundersøgelse 2022

Landsledelsen foreslår, at Landsmødet behandler følgende hovedpunkter:
1. Grønt Program
2. Politisk udtalelse
3. Landsledelsens beretning
4. Arbejdsplan
5. SF’s regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til landsledelsen, lovnævnet, ligebehandlingsnævnet samt to revisorer

Opstilling til valg:

Fristen for opstilling er overskredet

Decentrale valgte LL medlemmer: Decentralt valgte medlemmer af landsledelsen

Tidsplan:
25/1 Frist for partiforeninger/medlemmers fremsættelse af forslag (lovændringer, udtalelser mv)
1/2 Frist for opstilling til formandsposten, landsledelse, lovnævn, ligebehandlingsnævn og
landsmødevalgt revisor
10/2 Dagsorden, beretning, udkast til arbejdsplan, udtalelse samt navne på kandidater til formand,
landsledelse, lovnævn og revisorer offentliggøres på sf.dk.
20/2 Frist for tilmelding til landsmødet
1/3 Frist for fremsættelse af ændringsforslag til Grønt Program, politisk udtalelse og arbejdsplan –
4/3 Frist for storkredsenes valg af medlemmer til landsledelsen
8/3 Indkomne ændringsforslag offentliggøres på sf.dk/LM

Delegerede:
Hver partiforening vælger én delegeret for pr. påbegyndt 30 medlemmer. Dvs. indtil 30 medlemmer = 1
delegeret; 31 – 60 medlemmer = 2 delegerede, 61 – 90 medlemmer = 3 delegerede; 91 – 120
medlemmer = 4 delegerede etc. Partisekretariatets medlemsoptælling pr. 1. januar lægges til grund for beregningen. Gæld til hovedkassen pr. 31/12 skal være afregnet inden 1. marts.

Delegeret beregning: Antal delegerede landsmøde 2022

Deltagere i øvrigt:
Deltagere i øvrigt (uden taleret i plenum) kan tilmeldes af partiforeninger eller enkeltmedlemmer.
Gebyr for deltagere udover de delegerede udgør 1600,- for hele landsmødet; deltager man kun delvist
er prisen fredag 400 kr., lørdag 800 kr. og søndag 400 kr. Deltagergebyret dækker forplejning og
rejserefusion. Det er også muligt for medlemmerne at deltage i dele af landsmødet uden forplejning og
rejserefusion.

Tilmelding til landsmødes foregår her Kommende arrangementer – Membersite

Overnatning:

Comwell Kolding:
Skovbrynet 1
6000  Kolding
Tlf. 7634 1100
Brug dette link til bestilling: https://comwell.com/partnere/sfs-landsmode

Øvrige overnatningsmuligheder:

HOTEL KOLDING:
Banegårdspladsen 7
6000 Kolding
Tlf. 7634 5400

Brug kode: SF2022

Priser er følgende:
Single kr. 700,00
Double kr. 800,00
Triple kr. 1.050,00

SAXILDHUS:
Jernbanegade 39, 6000 Kolding
Tlf: 75 52 12 00
Email: saxildhus@millinghotels.dk

Brug kode kode: SF2022
Prisen er 854 kr. for Enkeltværelse og 980 kr. for dobbeltværelse

ZLEEP
Grønningen 2, 6000 Kolding
Der er en 15% rabatkode. Book individuelt hjemmeside: https://www.zleep.com/da/tilbud/sf-landsmoede-2022/

Der er 15% rabat

KOLDING HOTEL APARTMENTS:
Kedelsmedgangen 2, 6000 Kolding
Kode: SF2021