Del

Ny demenspakke skal sikre, at demenssyge gribes hurtigere

12-09-2021

Som at stå i et trafikuheld, uden at nogen stopper op og hjælper. Sådan beskriver en demensramt følelsen af at få beskeden hos lægen: Du har symptomer på demens.  

Mange demensramte venter i limbo i månedsvis, før de kan få stillet den diagnose, som er nødvendig for at få støtte og sætte behandlingen i gang. Ingen regioner lever fuldt ud op til udredningsgarantien på 30 dage, og nogle steder er ventetiden helt oppe på 60 uger. I mellemtiden bliver de demensramte mere syge, og familierne mere frustrerede.  

Ventetiderne er ifølge SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, helt hul i hovedet – både for de demenssyge, for de pårørende og for samfundet, som skal løfte en stadigt større byrde, i takt med at den demenssyge bliver mere syg. 

– Demens er en frygtelig sygdom, som sniger sig ind og gradvist tager mere og mere fra dig. Vi kan ikke stoppe sygdommen, men vi kan ofte forsinke den ved at sætte hurtigt og rigtigt ind. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi bliver bedre til at opfange sygdommen tidligt, så vi kan komme i gang med behandlingen, siger Pia Olsen Dyhr. 

SF vil sætte en stopper for de lange ventetider med en ny demenspakke, som man kender dem fra hjerte- og kræftområdet. Demenspakken skal sikre, at de demenssyge gribes tidligere, så behandlingen kan komme hurtigere i gang, og samtidig give bedre og hurtigere støtte til pårørende.  

– Demenssygdommen rammer hele familien. Det slider på de pårørende at stå på sidelinjen, ofte er det svært at navigere i systemet og få den rigtige hjælp, og mange må tage fri for at hjælpe deres syge ægtefælle eller forælder, siger Pia Olsen Dyhr: 

– Nu vil vi sætte ind med en demenspakke, der skal sikre, at demenssyge gribes tidligere, og at familierne kan få hurtigere og bedre hjælp. Din demensramte mor skal have ret til at have en ledsager med til behandling eller undersøgelser, og du skal kunne tage fri til at tage med hende.  

Det vil SF med ny demenspakke:

– SF vil afsætte 300 mio. til at forbedre opsporing, behandling og støtte på demensområdet. Løftet skal indfases over tre år, således at der fra 2022 afsættes 100 mio. kr. Løftet finansieres som en del af SF’s samlede finanslovsudspil. 
– Hurtigere opsporing: Ventetiderne på udredning og behandling skal ned. Regionerne skal have ressourcer til at overholde udrednings- og behandlingsgarantien.
– Bedre og hurtigere hjælp til pårørende: Kommuner og regioner skal have pligt til at kontakte pårørende inden for 14 dage, efter diagnosen er stillet. Dette for at sikre, at de pårørende får hjælp til at navigere i tilbud og muligheder. 
– Ret til ledsagelse: Demensramte skal sikres dør-til-dør-transport og ledsagelse til undersøgelse og behandling.