Del

Nu begynder skoleåret og arbejdet med at gøre folkeskolen bedre

11-08-2019

I disse dage begynder rigtig mange børn i folkeskolen efter sommerferien. I SF er vi klar til at løfte skolen og give eleverne mere ro på.

Derfor foreslår vi, at skolerne allerede i år skal have lov til at afskaffe de nationale test. Samtidig vil vi sikre, at alle klasser har en klasselærer, der sørger for, at eleverne har det godt sammen.

De nationale test presser børnene, og lærerne kan ikke bruge dem som et pædagogisk redskab. Det giver ikke mening. Derfor skal kommunerne have lov til at søge om fritagelse fra testene. Det har syv kommuner allerede gjort. Nu skal alle kommuner have den mulighed.

– Vi skal sikre, at eleverne både kommer til at lære mere og trives bedre. Derfor vil vi hellere bruge pengene på et tilsyn, som skal understøtte skolernes udvikling i samarbejde med lærere, pædagoger og skoleledere, siger Jacob Mark, gruppeformand i SF.

Klasselærerfunktionen skal tilbage
Samtidig foreslår SF, at klasselærerfunktionen skal tilbage, så der altid er en lærer, der har ansvaret for klassens trivsel. Det vil give mere tryghed for børn og forældre.

Med folkeskolereformen i 2013 blev det muligt at dele klasselærerfunktionen mellem for eksempel en lærer og en pædagog. Den opdeling gør desværre både elever og forældre usikre på, hvem de skal gå til med spørgsmål om børnenes trivsel. Flere eksperter har kritiseret afskaffelsen og understreget, at eleverne har brug for en fast struktur og faste klasser.

SF vil genindføre den bestemmelse i lovgivningen, der understreger klasselærerens ansvar for samarbejdet og tilrettelæggelsen af klassens undervisning. Samtidig vil vi indføre en bestemmelse, der sikrer, at klasselæreren giver forældre og elever et ordentligt grundlag for dialogen om elevens færdigheder og trivsel.

– Alle børn og forældre skal vide, hvilken lærer der har ansvaret for barnets klasse. Det giver tryghed at vide, at der er en voksen, som tager sig godt af hele klassen, siger Jacob Mark.

Nyt flertal skal løfte folkeskolen
Arbejdet med at gøre folkeskolen bedre og give eleverne mere ro på slutter naturligvis ikke der.

– Jeg har store forventninger til, at den nye regering og det nye flertal i Folketinget vil være med til at løfte folkeskolen og passe bedre på eleverne. Det kan kun gå for langsomt, siger Jacob Mark.