Del

Mere blandede boligområder

26-11-2018

SF er med i regeringens boligaftale, fordi vi ønsker at gøre op med ”det delte Danmark”. Vi ønsker ikke et samfund, hvor landets mest udsatte alene skal være med til at løfte integrationsopgaven. De senere år har tendensen desværre været modsat: at andelen af arbejdsløse og nydanskere har været voksende i geografisk afgrænsede områder.

Denne negative udvikling foregår sideløbende med, at vi også er mere opdelte i eksempelvis daginstitutioner og skoler. Netop derfor er det så vigtigt at bryde boligområderne op og blande beboersammensætningen, hvis de skal blive bedre at bo i, og hvis danskerne igen skal leve med hinanden på tværs af sociale og kulturelle lag. For hvem er det egentlig, som taber på denne udvikling? Det er først og fremmest de borgere, der har færrest penge på lommen, og som er overladt til myndighedernes boliganvisninger. Borgere i Danmark må ikke ende bagud på point fra livets start, alene fordi de er vokset op et bestemt sted.

Det er vigtigt at sige, at der er mange positive forandringer i områderne, men samtidig mener vi, at det er nødvendigt at gøre op med hele fundamentet for den ”det delte Danmark”, så vi ikke kommer til at gentage fortidens fejltagelser.

Vi har selvfølgelig også valgt at være en del af aftalen på boligområdet velvidende, at der er er nogle åbenlyse kritikpunkter og punkter, hvor vi fortsat vil kæmpe for at aftalen bliver justeret. Vi står til gengæld udenfor aftalerne om stopprøver i 0. klasse, obligatorisk læringstilbud i daginstitutioner, skærpede strafzoner med op til dobbelt straf for kriminalitet, fordi vi ikke kan se noget som helst positivt i de love.

Den blandede skole er blevet et sjældnere syn from Arbejderbevægelsens Erhvervsråd on Vimeo.

Hvorfor skal vi have mere blandede skoler og boligområder? Se videoen her fra Arbejdernes Erhvervsråd