Del

Offentlig transport skal være 95 % CO2 neutral

04-03-2019

Den offentlige transport skal have et stort løft, så den bliver både bedre og grønnere. Det bør være hovedfokus i den investeringsplan for den offentlige transport, som skal besluttes for de næste ti år.

SF vil investere massivt i at gøre den offentlige transport mindst 95 % CO2-neutral allerede i 2030. Det skal blandt andet ske ved at omlægge busser til el og ved at gennemføre elektrificeringen af jernbanerne.

Målet er at gøre den offentlige transport langt bedre og grønnere, så flere kan lade bilen stå, og forureningen bliver begrænset til et absolut minimum.

Samtidig skal der være flere letbaner, bedre S-tog og lokalbaner og flere godstog, som kan aflaste den voldsomme lastbiltrafik på den østjyske motorvej.

Det er helt afgørende for at løse problemerne med forurening og trængsel på vejene, at den offentlige transport får et ordentligt løft. Det er uholdbart at tro, problemerne kan løses ved at gøre bilerne billigere og udbygge vejene. Det lader desværre til at være regeringens løsning. SF vil en helt anden vej.